Kaasulaitetarkastus Liuskasaaressa maanantaina 6.6. alkaen kello 16.

Tarkastukseen on ilmoittauduttava 2.6. mennessä hss@helsinkisailing  koska jokaiselle veneelle annetaan oma tarkastusaika.

Gasanläggningsgranskning på Skifferholmen måndagen den 6.6. klockan 16. 

Vänligen anmäl dig  senast 2.6. hss@helsinkisailing.com  för varje båt får en egen granskningstid.