Monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja inklusiivisuus HSS:llä

HSS pyrkii tarjoamaan turvallisen ja osallistavan ympäristön kaikille. Uskomme, että suvaitsevainen ja monimuotoinen yhteisö on perusta kaikelle toiminnallemme. Löydät tietoa vastuullisesta seuratoiminnasta ja myös miten tuoda luottamuksellisesti esiin puutteita tältä sivulta.

Tavoite:

HSS pyrkii tarjoamaan turvallisen ja osallistavan ympäristön kaikille riippumatta etnisestä taustasta, sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, sosioekonomisesta taustasta tai muista taustatekijöistä. Uskomme, että suvaitsevainen ja monimuotoinen yhteisö on välttämätön perusta kaikelle toiminnallemme.

Lisäksi pyrimme luomaan ja ylläpitämään osallistavaa kulttuuria, joka edistää oikeudenmukaista osallistumista ja tarjoaa uramahdollisuuksia monimuotoiselle henkilöstölle.

Käytännöt:

Syrjinnälle, seksismille, häirinnälle tai minkäänlaiselle suvaitsemattomuudelle tai epäasialliselle käytökselle ei ole sijaa HSS:llä. Periaate koskee niin merellä, pukuhuoneissa tai missä tahansa seuran tiloissa, tapahtumissa tai toiminnassa tapahtuvaa käytöstä. Käyttäytyminen tavalla, joka ei ole näiden perusarvojen mukainen, voi johtaa seuran hallituksen antamaan varoitukseen tai seurasta erottamiseen.

Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Toiveidesi mukaisesti tapauksen käsittelee HSS:n hallitus tai voit halutessasi keskustella asiasta luottamuksellisesti ilman lisätoimia.

Toimenpiteet:

Mitä voit tehdä, jos olet kokenut syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä? 

  1. Voit ottaa yhteyttä nimettyihin yhteyshenkilöihimme:

Petteri Backman
hallituksen jäsen
+358 50 071 6161
petteri.backma(at)gimage.fi

Rosa Lindqvist
kehityspäällikkö
+358 50 324 66 57
rosa(at)@helsinkisailing.com

  1. Voit lähettää palautetta anonyymisti tällä lomakkeella. Lomakkeen vastaukset menevät sähköpostitse Petteri Backmanille ja Rosa Lindqvistille.
  2. Voit keskustella asiasta henkilökunnan tai HSS:n hallituksen jäsenten kanssa.

Et ole yksin

”Urheiluharrastuksesta saa parhaimmillaan iloa, onnistumisia ja hyviä ystäviä. Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeessa edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Oletko sinä kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää urheilussa? Yhteyttä voivat ottaa urheilijat, urheilijan vanhemmat/huoltajat, valmentajat, sekä urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset.” – www.etoleyksin.fi

Suomen Purjehdus ja Veneilyliitto -vastuullisuus

”Veneilyn vastuullisuusohjelma noudattaa urheiluyhteisön Urheillaan ihmisiksi – Urheilun vastuullisuusohjelmaa, jonka osa-alueet ovat hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö sekä antidoping.” – www.spv.fi

Lue lisää täältä.