Tervetuloa HSS:n satamaan ja vierasvenesatamaan

HSS:n koti- ja vierasvenesatama sijaitsee Helsingin Liuskasaaressa, Kaivopuiston edustalla. Saaresta löytyy liuskoistaan tunnettu Ravintola Skiffer, ravintola HSS Paviljong , Huoltoasema Seapoint ja septiasema. Saaren ja mantereen välillä liikennöi lautta aikaisesta aamusta iltamyöhään. Yhteyslautan aikataulun löydät täältä. Helsingin keskusta ja Kauppatori ovat kävelymatkan päässä.

Suojainen satama tarjoaa vierasvenepaikkoja läpi koko kesän. Vierasvenepaikat sijaitsevat ponttoonilaiturissa. Veneet kiinnitetään poijukiinnityksellä. Täyden palvelun vierasvenesataman palveluihin kuuluu sähkö, vesi ja peseytymismahdollisuudet. Saunan voi varata kansliasta tai satamahenkilökunnalta erikseen. Lisäksi teidän käytössä on pyykinpesukone sekä kuivausrumpu. Polttoainetäytdennykset onnistuvat helposti SeaPoint meripalveluasemalla jossa voit myös tyhjentää septitankkisi. Kun saavut satamaan, ilmoittaudu sataman henkilökunnalle kiinnityksen jälkeen. Henkilökunnan löytää useimmiten HSS:n kansliasta tai lautasta ja heidät tunnistaa sinisistä staff-vaatteista.

Jäsenten käytössä ovat ulko- ja retkisatamat Andö ja Getören. Molemmilla satamilla on isäntänsä ja niitä hallinnoi satamakomitea. Andö sijaitsee Inkoossa Barösundin (Olympiaväylä) eteläpuolella ja länteen Bågaskäristä kulkeva väylän varrella. Voit kiinnittyä laituriin, poijuun tai kiinnitysrenkaisiin. Getören sijaitsee Porvoon saaristossa, Onaksen saariryhmässä, itään Helsingistä ja Sipoon selältä.

Liuskasaaren satama

Satamapalvelut

 

Satamamestarin puhelin +358 50 5760565 (huhti-syyskuu)

Liuskasaaren palvelut

Sataman säännöt ja -ohjeet

Jokainen HSS:n jäsen, joka liikkuu satamassa, on velvollinen pitämään ympäristön siistinä ja viihtyisänä. Tämä on edellytys sille, että satama voi täyttää tar-koituksensa kaikkia jäseniä kohtaan. Kaikki saaressa kävijät kiinnittävät huomiota siihen, miltä seuran alue näyttää. Ympäristön tulee myös houkutella uusia jäseniä seuraan. Alla olevat ohjeet koskevat kaikkia satamassa liikkuvia. Satamapaikka- ja talvisäilytyssopimuksiin liittyy lisäksi omia ehtoja. Sekä jäsenten että muiden satamassa liikkuvien tulee noudattaa Satamakomitean edustajien tai muiden seuran toimihenkilöiden antamia ohjeita

Talkootyö

Liuskasaarta käytetään moniin eri tarkoituksiin. Jotta kaikki, jotka käyttävät saarta, viihtyisivät, on tärkeätä, että satama on hyvin hoidettu ja että sillä on hyvä maine. Jäsen voi itse osaltaan vaikuttaa sataman viihtyisyyteen ja siihen, että kaikki toimii niin kuin pitää. Kustannusten pitämiseksi pieninä on välttämätöntä, että kaikki jäsenet, jotka satamaa käyttävät ovat mukana talkoissa silloin kun niitä järjestetään.

Jollien säilyttäminen slipillä

Jollat, joita säilytetään sliipillä, tulee ilmoittaa HSS:n venerekisteriin. Säilytys on maksullinen. Ota yhteyttä toimistoon lisäinformaation saamiseksi.

Vierassatamat

HSS harjoittaa vierassatamatoimintaa seuran toiminnan rahoittamiseksi. Muista ilmoittaa toimistoon, jos satamapaikkasi on yli kolme päivää vapaana, jotta se voidaan käyttää vierassatamatoiminnan hyväksi

Satamapaikat

Jäsenet voivat solmia sopimuksen satamapaikan vuokraamisesta kotisivuilla tai toimistosta Hallitus vahvistaa maksut vuosittain ja ne julkaistaan HSS:n kotisivuilla. Satamapaikasta tehtävään sopimukseen sisältyy ehtoja, joita sitoudutaan noudattamaan. Ehdot löytyvät veneasiat osan alla. Ehdoissa sanotaan muun muuassa että satamapaikkaa ei saa luovuttaa toiselle ilman seuran lupaa, venen tulee olla vakuutettu ja katsastettu, ja että seura voi pyytää satamapaikan haltijaa siirtämään veneen. Veneen siirtäminen tulee kysymykseen esimerkiksi suurempien kilpailujen yhteydessä tai kun tehdään huoltotoimenpiteitä. Satama pyrkii minimoimaan siirtotarpeet ja niistä pyritään ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan jo kauden alussa. Satamapaikkasopimus jatkuu automaattisesti ellei jäsen ole ilmoittanut 1.3. mennessä kirjallisesti luopuvansa paikasta.

Yövartiointi

Jokainen, joka on vuokrannut satamapaikan, on velvollinen toimimaan yövahtina.

Ympäristövaarallinen jäte (Ongelmajäte)

Ympäristövaarallista jätettä (ongelmajäte) ei saa laittaa sekajäteastioihin eikä säilyttää satama-alueella. Ongelmajätteeksi luetaan esimerkiksi öljy, maalipurkit, akut ja patterit jne. Seuralla ei ole oikeutta ottaa vastaan ongelmajätettä ja sen käsittely on kallista. Yksityishenkilöt voivat viedä ongelmajätteensä ilmaiseksi kaupungin Sortti-asemille. Poistettava pohjamaali tulee kerätä esimerkiksi levittämällä pressu veneen alle työn ajaksi.

Vesillelasku ja veneen nosto

Seura järjestää keväällä ja syksyllä veneiden nostot ja laskut Liuskasaarella ja -karilla. Tavisäilytys saarella edellyttää joustavaa yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa. Jäsenten tulee seurata satamakomitean ohjeita ja aikataulua. Varaa riittävästi apua veneen joustavaa nostoa ja laskua varten. Varaudu tarvittaessa auttamaan myös muita.

Venepukit ja pressut

Omistajalla tulee olla venekelkka tai tuet, jotka molemmat voidaan purkaa alas ja jotka ovat mittasuhteiltaan sopivat veneelle. Myös katoksen ja pressujen tulee olla oikean kokoiset ja ottaa huomioon, että Liuskasaari on alttiina tuulille. Ne tulee myös merkitä selvästi sekä veneen että omistajan nimellä ja puhelinnumerolla. Veneen talvisäilytysalueen tulee olla tyhjä ja puhdas veneen vesillelaskun jälkeen. Pukit tulee purkaa ja siirtää satamakomitean osoittamaan paikkaan viimeistään viikon kuluessa vesillelaskusta.

Mastot

Mastojen säilyttäminen on sallittua vain mastotelineillä. Irrota saalingit, ulos työntyvät helat, Windeksit, lamput ja muu arka varustus ennen kuin laitat maston mastotelineelle. Masto tulee olla yhtenä pakettina. Mastosta tulee maksaa talvisäilytysmaksu, jos vene ei ole talvisäilytyksessä Liuskasaaressa. Mastot tulee merkitä omistajan nimellä. Puomit tulee säilyttää veneissä, niiden säilytys mastotelineissä ei ole sallittua rajallisen tilan vuoksi. Käsittele mastoja varoen. Valmistele masto juuri ennen rikausta tai maston alas ottoa. Älä säilytä mastoa varusteineen mastokraanalla.

Kiinnitykset

Seura ei vastaa satamassa olevista veneistä. Omistaja vastaa siitä, että vene on kunnolla kiinnitetty ja köydet oikeassa suhteessa veneen painoon. Omistajan on myös huolehdittava, etteivät fallit / nostimet hakkaa mastossa. Jollat tulee säilyttää sliipillä B-laiturin kiinnityspäässä. Jollissa tulee olla kansliasta lunastettu HSS tarra, joka on merkintä suoritetusta maksusta.

Lepuuttajat

Veneen tulee olla varustettu lepuuttajilla – katsastusmiehiltä saa neuvoja lukumäärästä ja koosta. Pidä huolta, että lepuuttajat ovat puhtaita niin, etteivät ne likaa naapurivenettä. Lepuuttajat tulee sijoittaa pitkin veneen kylkeä. On myös tärkeätä kiinnittää lepuuttajia perän lähelle, niin että vene on suojattu, kun naapuri tulee tai lähtee laiturista tai mikäli peräkiinnitys antaa myöten kovalla tuulella.

HSS:n laituri maissa

Laituri kaupungin rannassa on ensi sijassa tarkoitettu ylikulkuveneelle. Jäsenillä on mahdollisuus käyttää tilapäisesti laiturin itä- ja länsipuola veneen lastaamista ja purkamista varten sen länsi- ja itäpuolella on mahdollista. Ota tällöin huomioon myös toiset jäsenet, joilla on sama tarve. Ylikulkuvenettä ei saa häiritä.

Kevytvenesliipin nostokraana

Kevytvenesliipillä olevaa nostokraanaa saavat käyttää henkilöt, joille on annettu ohjeet kraanan käytöstä. Kraanan avaimen saa toimistosta

Vesi, työntökärryt ja sähkö

Johtovesi on ensi sijassa tarkoitettu juomavedeksi. Vältä suurta vedenkulutusta. Pese kansi käyttämällä vettä säästeliäästi. Sulje laiturilla oleva vesikraana heti, kun et enää käytä letkua. Kraanaa, joka on joissakin letkuissa saa käyttää vain tilapäisesti. Vesiletkut tulee rullata kehälle käytön jälkeen.

Työntökärryt on tarkoitettu tavaroiden kuljettamiseen ylikulkuveneeltä omaan veneeseen. Kärryt tulee käytön jälkeen viedä takaisin ja säilyttää länsivajan vieressä.

Älä jätä veneen sähköä kytketyksi maasähköön yli 72h. Liian laajamittainen käyttö voi johtaa kapasiteetin ylikuormittamiseen. Lämmitin ja vastaavat laitteet eivät saa olla jatkuvasti päällä.

Tiedottaminen

Kotisivuilta löytyy pysyvät satamaa koskevat määräykset ja ohjeet, HSS:n facebook – sivuja ja länsivajan ilmoitustaulua käytetään jatkuvaan tiedottamiseen jäsenille satamaa koskevista käytännön asioista. Seuraamalla näitä kuulet sataman tapahtumista, HSS pyrkii tiedottamaan sataman tapahtumista hyvissä ajoin. Kiireellisissä asioissa HSS voi myös olla suoraan yhteydessä veneenomistajaan

Satamakartta

HSS Satamakartta 2020-09

Satama ja kanslia on työskennellyt alkukauden aikana sataman kartoituksen kanssa, tunnistanut veneitä, lisännyt veneitä rekisteriin ja selvittänyt epäselviä tapauksia, mutta satamakartassa voi edelleen olla väärinymmärryksiä. Joitain veneitä on myöskin siirretty, jotta saadaan satamaa toimivammaksi. Satamapaikkahakemus (verkkolomake)

Työlautta ja Buster

Työlautta

Seura omistaa työlautan eli HSS VII aluksen. Työlauttaa käytetään pääasiassa ravintoloiden tukkukuormien siirtämiseen, mutta alus on myös seuran jäsenten käytössä.

Työlautan varaukset tulee aina tehdä ennakkoon satamamestari Markukselta (+358 50 5760565, hamnmastare@helsinkisailing.com).

Työlautan varauskalenteri (ei näy Safari selaimella, Chromella toimii):

Buster

Seura omistaa myös Buster peltiveneen. Busteria käytetään pääasiassa kilpailutoiminnassa, poijuveneenä radalla, mutta vene on myös seuran jäsenten käytössä.

Busterin varaukset tulee aina tehdä ennakkoon satamamestari Markukselta (+358 50 5760565, hamnmastare@helsinkisailing.com).

Busterin varauskalenteri (ei näy Safari selaimella, Chromella toimii):

 

Lauttaaikataulu

Yhteysveneen aikataulun löydät täältä


Yhteyslautta

HSS:lle Liuskasaareen kuljetaan seuran isännöimällä ylikulkuveneellä, joka lähtee Merisatamanrannasta, Cafe Carusellin ja Kompassitorin puolivälistä, Ingmanin jäätelökioskin luota.  Lautta-aikataulun löydät täältä.

HSS:n talkoopäivät

Yhteystiedot

Helsingfors Segelsällskap r.f.
Liuskasaari, 00140 Helsinki

hss@helsinkisailing.com

Kanslia:  09 633 637
Satamamestari:  050 5760565 (huhti-syyskuu)


Veneenomistajat

Satamapaikat

Venepaikkoja on nyt saatavilla. Esimerkiksi upouudessa E-laiturissa on tilaa jopa 50-jalkaisille veneille.

Venepaikan hinta veneen leveyden mukaan:

Leveys Hinta
alle 2,35 m 376 e
2,35 m–2,84 m 441 e
2,85 m–3,34 m 506 e
3,35 m–3,84 m 571 e
3,85 m–4,34 m 636 e
4,35 m ja yli 701 e

Voit hakea satamapaikkaa verkkolomakkeella tai asioimalla kansliassa.

Satamapaikasta tehtävään sopimukseen sisältyy ehtoja, joita sitoudutaan noudattamaan. Venepaikka edellyttää seuran jäsenyyttä. Ehdoissa sanotaan muun muassa, että satamapaikkaa ei saa luovuttaa toiselle ilman seuran lupaa, veneen tulee olla vakuutettu ja katsastettu, ja että seura voi pyytää satamapaikan haltijaa siirtämään veneen. Veneen siirtäminen tulee kysymykseen esimerkiksi suurempien kilpailujen yhteydessä tai kun tehdään huoltotoimenpiteitä. Satama pyrkii minimoimaan siirtotarpeet ja niistä pyritään ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan jo kauden alussa. HSS-lipun käyttäminen edellyttää veneen rekisteröimistä seuraan ja vuotuista katsastusta. Huomio, että satamapaikkahakemus ei korvaa ilmoitusta seuran venerekisteriin. Satamapaikkasopimus jatkuu automaattisesti purjehduskaudesta toiseen ellei jäsen ole ilmoittanut kirjallisesti 1.3. mennessä luopuvansa paikasta.

Satamapaikkahakemus

2020-09 Satamapaikat Kartta

 

 

Veneiden lasku ja nosto

 

Seura järjestää keväällä ja syksyllä veneiden nostot ja laskut Liuskasaarella ja -luodolla. Varaa riittävästi apua veneen joustavaa nostoa ja laskua varten.

 

Veneiden vesillelasku Liuskasaaressa on pe 14. – la 15.5.2021.  Lisätietoja aikataulusta tulee myöhemmin.

Veneiden säilytys

 

Seura järjestää talvisäilytystä Liuskasaarella- ja luodolla. Veneellä tulee olla purettava venekelkka tai tuet, jotka ovat mittasuhteiltaan sopivat veneelle. Myös katoksen ja pressujen tulee olla oikean kokoiset ja niiden tulee soveltua Liuskan tuulisiin olosuhteisiin. Talvisäilytysalue tyhjennetään vesillelaskun jälkeen.

 

Yövahti

Venepaikkojen haltijoiden yhteisen edun mukaista on, että satama on vartioitu koko purjehduskauden ajan. Aikaisin ja myöhään kaudella veneitä satamassa on vähän, mutta sääolosuhteet voivat olla vaativia ja yövartija tarvitaan silloinkin. HSS:n kotisataman yövahtitoiminasta huolehtivat satamapaikan vuokranneet jäsenet. Satamassa on yövähti toukokuun puolivälistä syyskuun loppuun.

Yli 70 vuotiaat henkilöt joilla on satamapaikka ja kokevat etteivät kykene hoitamaan omaa yövahtivuoroaan, voivat ottaa yhteyttä kansliaan. Jäsen saa valita itselleen parhaiten sopivan yövahdin ajankohdan.

Yövahti alkaa klo 20.00 ja päättyy klo 08.00. Yövahti laskee HSS:n lipun auringon laskiessa mutta viimeistään klo 21.00 ja nostaa sen klo 08.00. Tulkaa mielellään aikaisemmin kuin kello 20.00 jos on kova tuuli. Syksyllä, jolloin syysmyrskyt voivat sitä edellyttää, satamassa pidetään kaksi yövahtia. Yövahdin päivystysvihko, johon yön tapahtumat ja kiertokäynnit merkitään, löytyy ravintolan eteisestä, ulko-ovesta vasemmalla.

Veneenomistaja, jolla on satamapaikka, vastaa siitä, että yövahtivuoro hoidetaan asianmukaisesti. Veneenomistaja maksaa sakkomaksun, mikäli hän ei hoida yövahtivuoroaan. Venepaikan haltija, joka ei halua itse hoitaa vartiovelvollisuuttaan voi vapautua siitä ilmoittamalla asiasta varatessaan venepaikkaa. Tällöin venepaikkamaksuun lisätään vartiointimaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Veneenomistaja voi itse myös järjestää itselleen sijaisen.
Yövahtivuorot varataan kansliasta. Jäsenille, jotka eivät ole varanneet yövahtivuoroa, jaetaan summittaisesti yövahtivuoro Satamakomitean toimesta.
Jos vaihdat vahtivuoroa jonkun toisen kanssa, pyydämme, että ilmoitat muutoksesta toimistoon.

Yövahtivuorot linkki alla

NattvaktYövahti2020

Katsastus 2020

Peruskatsastus pitäisi tehdä joka viides vuosi tai kun vene tulee uutena seuraan, myös jos vene vaihtaa omistajaa seuran sisällä. Peruskatsastus alkaa runkokatsastuksella ennen veneen vesille laskua. Veneet jotka talvehtivat Liuskasaarella runkokatsastetaan katsastustoimikunnan toimesta. Muualla talvehtivat veneet, omistaja huolehtii itse runkokatsastuksen hoitamisesta ennen vesille laskua. Sen voi tehdä muunkin seuran katsastusmies, mutta hänellä pitää olla voimassa oleva katsastusmiehenlisenssi.

UUTTA. Jos katsastusmiehen,  jolla on voimassa oleva SPV:n katsastusmiehenlisenssi löytämisessa on vaikeuksia, Sinulla on oikeus käyttää Finnboatin venekatsastajaa runkokatsastukseen.

Peruskatsastus viimeistellään kun vene on purjehdusvalmis ja kaikki katsastusvarusteet veneessä.

Vuosikatsastus pitäisi nimensä mukaan tehdä joka vuosi kun vene on laskettu purjehdusvalmiina vesille ja veneessä on kaikki katsastusvarusteet viimeistään maanantaina 6.7. 2020.

Vuosikatsastukset alkavat HSS:n satamassa 25.5. klo.17.00-19.00 välisenä aikana ja jatkuvat aina maanantaisin ja keskiviikkoisin heinäkuun 6.7.2020 asti.

Veneen voi katsastaa myöhemminkin heinä- elokuussa , jos vene saapuu HSS:lle vasta silloin tai vene ei ole laskettu vesille jostakin syystä aikaisemmin. Näissä tapauksissa on otettava yhteys HSS:n katsastusmieheen ja tilattava erillinen katsastus.

Ilmoittautumis lomakkeet ovat toimistossa. Jos katsastus pitäisi suorittaa muuna ajankohtana tai muualla ota yhteys seuran katsastusmiehiin tai jonkun toisen seuran katsastusmieheen. Jos veneen katsastaa jonkun toisen seuran katsastusmies, pitää hänellä olla voimassa oleva katsastusmiehenlisenssi.

TÄRKEÄÄ. Jos katsastuksen suorittaa joku muu kuin HSS:n katsastusmies on ilmoitettava HSS:n kansliaan, lähettämällä kopio katsastuspöytäkirjasta tai lähettää valkoinen osa SPV:n katsastuspöytäkirjasta HSS:n kansliaan. Jos HSS:n kanslia ei saa ilmoitusta katsastuksesta, veneesi on katsastamatta meidän venerekisterin mukaan ja venenomistaja saa ylimääräisen laskun 200€ syksyllä. Jos venettäsi ei katsasteta,  pätevästä syystä johtuen, on siitä ilmoitettava HSS:n kansliaan.

Katsastetulla veneellä on oikeus käyttää HSS:n lippua, se liitetään SPV:n venerekisteriin ja saa oikeuden osallistua kaikkiin kilpapurjehduksiin.

Valmistautuessasi veneesi katsastukseen, voit tarkistaa eri katsastusluokkien vaatimukset SPV:n  katsastuslistalta.

Katsastussäännöt 2020

Lue lisää katsastuksesta SPV sivulta.

SPV katsastusinfo 1-2021

 

 

HSS katsastajia ovat:

Peter Rosenblad (691) peter@rosenblad.nu 0400-425108

Mika Louhivaara (2193) mika.wilhelm92@gmail.com 0400-925587

Olli Peltomaa (5405) olber@hotmail.com 040 5843565

Tommi Tikanoja (5425) tommi.tikanoja@welho.com 0400-500706

Johan Storgårds (5494) johan@storgards.com 040-5100052

Torsti Hyvönen (5862) torsti.hyvonen@gmail.com 040-5847912

Timo Back (5979) puheenjohtaja@suomenpuuveneilijat.fi 0400-476033

Arvo Paukkunen (6196) arvosoft@hotmail.com 045 8854888

Samir Hiltunen (6215) samir.hiltunen@gmail.com 0401862332

Sampo Kellomäki (6271) sampo@iki.fi 0466447991

 

Kun tarvitset enemmän tietoa katsastuksesta ota yhteyttä allaolevaan:

Samir Hiltunen (6215) samir.hiltunen@gmail.com 0401862332

 

BESIKTNINGSNÄMNDEN – KATSASTUSTOIMIKUNTA

Lomakkeet

Jäsenhakemus – liity jäseneksi HSS:n iloiseen joukkoon

Satamapaikkahakemus – hae venepaikkaa Liuskasta

Venerekisteri-ilmoitus – HSS:n venepaikka ja lipun käyttäminen edellyttää veneen rekisteröimistä

Talvisäilytys Liuskasaaressa 2017–2018 – Hae säilytyspaikkaa veneellesi Liuskasaaressa

HSS Vierasvenesatama

HSS tarjoaa täyden palvelun vierasvenesataman koko kesäkauden ajan kotisatamassaan Liuskaluodolla. Vieraspaikat ovat betonilaiturilla poijukiinnityksellä. Kaikkiin vieraspaikkoihin tulee vettä ja maasähköä.

Vierassatamainfo:

 • Vieraspaikat ovat pohjoisimman betonilaiturin pohjoispuolen alkupäässä
 • Paikat E1-E19 ovat merkitty Guest-lapulla
 • Vieraspaikkojen syvyys on 3-4 metriä 

Vierasvenesataman palvelut:

 • Sähkö ja vesi
 • Suihkut
 • Pyykinpesukone ja kuivausrumpu
 • Sauna erikseen varattuna
 • Yhteysvene mantereelle
 • Meripalveluasema SeaPoint
  • Polttoaineet ja septitankin tyhjennys
 • Ravintola HSS Paviljong ja Skiffer

Vierasvenemaksu:

 • 35 EUR/vrk ,tai 175 EUR/viikko + 20 EUR/lisävuorokausi
 • 15 EUR päivämaksu
 • Varaukset ja maksut suoritetaan hss.satamapaikka.com -palvelussa tai kansliaan sen ollessa auki

HSS harjoittaa vierassatamatoimintaa rahoittaakseen seuran toimintaa. Muistattehan ilmoittaa kansliaan, jos satamapaikkanne on vapaa pitempään kuin kolme päivää jotta paikkaa voidaan käyttää vierasvenetoimintaan.

HSS:n saarikohteet - ulkosatamat

Jäsenten käytössä ovat ulko- ja retkisatamat Andö ja Getören. Molemmilla satamilla on isäntänsä ja niitä hallinnoi satamakomitea.

Andö – Inkoon saaristo

Andö sijaitsee Inkoossa Barösundin (Olympiaväylä) eteläpuolella ja länteen Bågaskäristä kulkeva väylän varrella. Voit kiinnittyä laituriin, poijuun tai kiinnitysrenkaisiin. Saarella on sauna ja purjehdusmaja, jossa on keittomahdollisuus. Löytyy myös ulkogrilli, jos haluat mieluummin grillata. Andö on saaristosatamien helmi. Andö on hyvin suojainen useimmille tuulille, kunnon itätuulilla on erityisen houkuttelevaa perjantai-iltapäivänä suunnata keula kohti Andötä. Myös pienemmät veneet ehtivät perille ennen pimeän tuloa.

Getören – Porvoon Saaristo!

Getören sijaitsee Porvoon saaristossa, Onaksen saariryhmässä, itään Helsingistä ja Sipoon selältä. Saari on kokonaisuudessaan HSS:n omistuksessa. Myös Getörenillä on sauna ja purjehdusmaja sekä keitto- ja grillimadollisuus. Voit valita kahden laiturin välillä, joissa on poijut: toinen läntinen, toinen itäinen.

Pidä huolta retkisatamista!

 • Ulkosaaria hoidetaan itsepalveluperiaatteella.
 • Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki huolehtivat itse roskistaan ja jätteistä ja että sauna jätetään siivottuna ja että puita on hakattuna vähintään yhtä paljon kuin niitä oli tullessasi.
 • Seuran henkeen kuuluu, että saapuvia veneitä autetaan kiinnittymisessä.
 • Jokaisen tulee ulkosatamissa käydessään tehdä käynnistä merkintä vieraskirjaan samoin kuin merkintä jatkoreitistä. Saunavuorovaraus tehdään vieraskirjaan.
 • Saunaan ja purjehdusmajaan pääset sisälle omalla avaimella. Jokaisella on oikeus lunastaa panttia vastaan avain seuran toimistosta Liuskasaaressa.
 • Saunavuorojen käytöstä laskutetaan kauden päättyessä. Maksut määräytyvät voimassa olevan hinnaston mukaisesti.