Vi erbjuder ett gott sällskap

HSS är ett segelsällskap, vars verksamhetsidé är att befrämja ett aktivt hobby på sjön som varar livet ut.

Intresset kan väckas i tidig barndom under familjens långfärder, fortsätta via skolningsprogrammet för juniorer till kapp- eller fritidssegling, vidare till romantisk segling på tu man hand, familjesegling och seniorsegling. Våra seniorer ”Gråtrutarna” har samlat historier från seglatser till världens ände som yngre seglare lyssnar på med andakt. Du kan påbörja en spännande seglingskarriär i vilket livsskede som helst, direkt då havet kallar. Kom med i vår verksamhet!


Förbindelsefärja

Tidtabell klicka här

Färjetrafiken har slutat för säsongen och börjar igen 15.4.2022

Restauranger & Kiosker

HSS Paviljong

***

Restaurang Skiffer

***

Seapoint, Bensinstation

Gästhamn

Stängd för säsongen
Öppnar igen våren 2022

***
***


Hälsningar från höstmötet

Höstmötet hölls den 24. november på Skifferholmen. Närvarande var 32 medlemmar.
Mikke Stelander återvaldes till kommodor för det kommande året. Tomi Latvala och Petteri Lautso valdes till nya vicekommodorer i stället för de avgående Juuso Loukola och Pekka Raatikainen. Som nya styrelsemedlemmar valdes Pekka Koponen (juniorchef) och Samir Hiltunen.  Petteri Backman, Antti Haavisto, Ahti Leväaho (klubbmästare) och Mika Palosuo (hamnkapten) fortsätter i styrelsen.
•••

Huusela imponerade på Gråtrutarnas årsmöte

Världsomseglaren Ari Huusela berättade om sina äventyr i singelhandkappseglingen Vendee Globe jordenrunt för gråtrutarna tisdagen 23.11 på Seahorse. Själva seglingen är trots sin längd och prövning som seglarbragd bara en del av hela det krävande projektet med båtval, kvalificeringar, utrustande, sponsoranskaffning och bakgrundsteam. Så heter också boken om projektet ”Tahdolla maapallon ympäri”. Trutarna var helt tagna av Huuselas berättelse. Boken hade strykande åtgång, alla gråtrutar gick hem med en bok.

•••

Årets HSS:are Ernst Tillander

Hederskommodoren Ernst Tillander utnämndes till Årets HSS:are och fick Veikko Enbergs dryckeshorn som tilldelas medlem, funktionär eller styrelseledamot som för sin personliga insats bäst ha främjat sällskapets ändamål och stärkt dess seglaranda utöver det vanliga. Ernst blev juniormedlem 1956 och har varit allt från framgångsrik kappseglare, tävlingsarrangör till kommodor och gråtrut.  Längst har han verkat som båtbesiktare. Den otroligt långa karriären började på 80-talet och fortsatte ända till 2020. Det måste vara finskt rekord. Hjärtliga lyckönskningar till både Ernst och Taru som ställde upp på prisutdelningen. Ni vet ju…kaiken takana on nainen... •••

Guld i Star till HSS

Jesper och Tom Sundman vann igen Star-klassmästerskapet som avgjordes i början på oktober på HSK. Kim Holm deltog också men fick tyvärr flera DNC på resultatlistan. Sundmans Vamos var även bäst i sommarens ranking och Kims Polly Gamine tog brons. Gratulerar! Läs mera här https://www.starclass.fi •••

Höstmöte och prisutdelning 24.11.2021 på Skifferholmen

Helsingfors Segelsällskap r.f:s ordinarie höstmöte sammankallas onsdagen den 24.11.2021 kl 18 på Skifferholmen i restaurangsalen. På mötet behandlas de stadgeenliga ärenden. Möteshandlingar inklusive förslag till verksamhetsplan och budget skickas per e-post till medlemmarna och finns till påseende på kansliet. På mötet delas ut sällskapets vandringspriser och förtjänstecken. Välkommen! •••

Kalender