Vi erbjuder ett gott sällskap

HSS är ett segelsällskap, vars verksamhetsidé är att befrämja ett aktivt hobby på sjön som varar livet ut.

Intresset kan väckas i tidig barndom under familjens långfärder, fortsätta via skolningsprogrammet för juniorer till kapp- eller fritidssegling, vidare till romantisk segling på tu man hand, familjesegling och seniorsegling. Våra seniorer ”Gråtrutarna” har samlat historier från seglatser till världens ände som yngre seglare lyssnar på med andakt. Du kan påbörja en spännande seglingskarriär i vilket livsskede som helst, direkt då havet kallar. Kom med i vår verksamhet!


Förbindelsefärja

Tidtabell klicka här

Trafiken slutar 31.10.2019

Restauranger & Kiosker

HSS Paviljong
Öppnar igen våren 2020
***

Restaurang Skiffer
Öppnar igen våren 2020

***

Seapoint, Bensinstation
Öppnar igen våren 2020

Gästhamn

Stängd för säsongen
Öppnar igen våren 2020

***
***


Vårmöte 25.3.2020 - uppskjutet

Möteskallelse Helsingfors Segelsällskap r.f:s stadgeenliga vårmöte sammankallas onsdagen den 25.3.2020 kl 18 på Skifferholmen. Agenda se bilaga.  Övriga möteshandlingar skickas per e-post till medlemmar och finns till påseende på kansliet. Coronavirusläget ändras dagligen och  styrelsen följer med situationen och myndigheternas råd. Styrelsen sammanträder den 16.3. och informerar om eventuella förändringar gällande vårmötet.    •••

FLYTGASSYSTEM I BÅTEN

Flytgassystem har använts i båtar i flera tiotals år, och trots att de är servade och rätt använda utgör de en stor brandrisk, som inte bör förglömmas. Gassystemets säkerhet beror på den tekniska säkerheten och den rätta användningen. Tillverkaren svarar för att apparaten är säker. Användaren är ansvarig för att apparaten används på rätt sätt (enligt bruksanvisningen). Speciellt bör man ta i beaktande att olika länders krav på flytgassystemen inte är identiska, dvs. gassystem i båtar importerade från andra länder bör granskas och eventuellt byggas om för att uppfylla lokala krav. Detta får endast utföras av en auktoriserad installatör/firma för gassystem. •••

SJÖTRAFIKLAGEN TRÄDER I KRAFT 1.6.2020

Den nya sjötrafiklagen träder i kraft 1.6.2020. Den för med sig förändringar för båtfararna. Det är skäl att bekanta sig med den inför inkommande säsong. Den nya lagen, liksom den gamla, förutsätter att flytvästar alltid finns ombord i motorbåtar och i över fem meter långa segelbåtar. Förändringar kommer gällande vem som ansvarar för fritidsbåtsportens säkerhet. Detta är en märkbar förändring. Förändringen berör befälhavarbegreppet inom fritidsbåtsporten. Inom yrkessjöfarten har detta funnits redan länge, men inom fritidsbåtsporten är detta nytt.
•••

Lediga hamnplatser på Skifferholmen

Sällskapet har lediga bryggplatser för medlemmar på Skifferholmen. Är du intresserad, fyll i ansökan här. Hade du hamnplats 2019 fortsätter den automatiskt om du inte säger upp platsen senast 1.3.2020. Skicka e-post i så fall till hss@helsinkisailing.com •••

INSTÄLLD: Välkommen till diskussionskvällen kring HSS Företagssamarbete 11.2.

HSS Klubbrum, Skifferholmen, tisdag 11.2.2020 kl 17.30-20.00. - DISKUSSIONSKVÄLLEN ÄR INSTÄLLD Välkommen till en för alla medlemmar öppen och informell diskussionskväll angående HSS företagssamarbete. Vi ser framemot att träffa så många aktiva och intresserade som möjligt. HSS söker nya samarbetspartners och företagskunder. För att underlätta era möjliga insatser och hjälp i detta har vi framställt färdigt HSS material till potentiella företag och organisationer. •••

Kalender