Jubileumsfestblir det sedan den 23 januari då det är exakt tio år sedan det stiftande mötet hölls. Lägg också detta datum på minnet. Vi återkommer.