Ett segelsällskap med full service

Helsingfors segelsällskap HSS är ett segelsällskap med fullständiga tjänster för kapp- och långfärdsseglare. HSS representerar 124-år av seglingshistoria I Finland. Sällskapet har över 1000 medlemmar och 300 farkoster i sitt register. Sällskapet har en gästhamn, en bensinstation och kiosk. Klubbrestaurangen med terrass, har utsikt mot det öppna havet.

Det fjärde största HSS är ett av Finlands äldsta segelsällskap. HSS grundades 1893 för att erbjuda seglingsmöjligheter för den snabbt tillväxande medelklassen i Helsingfors. Tills dess hade seglingen uppfattats som en sport enbart tillgänglig för samhällstoppen.

I dag är HSS ett internationellt sällskap som använder sig av svenska, finska och engelska i träning och verksamhet. HSS är landets ledande juniorförening med över 150 barn och unga deltagare i den omfattande skolningsverksamheten.

Föreningen är också värd för landets största seglingscentrum för vuxna [link], som vill segla och träna utan att äga en egen båt. Sällskapet har 28 båtar för skolnings- och träningsändamål. Sällskapet erbjuder högklassig träning både för nybörjare erfarna seglare.

I hamnen ligger Nordens största, den över 80 båtar starka, klassikerflotta [link] förtöjd.

 

Medlemmarna har tillgång till sällskapets uthamnar – Andön i Ingå och Getören i Borgå Oinas skärgård.

HSS har vuxit snabbt under de senaste åren. Bakom tillväxten ligger den snabba utvecklingen inom juniorverksamheten och den handledda seglingen för vuxna.

 

Klubbliv

Klubbhuset och Uthamnar

Klubbkommitténs mål är att skapa en nära, avslappnad och kunnig gemenskap för HSS. Vi anordnar öppna intressanta evenemang för alla, där alla medlemmar i sällskapet kan delta.

Skifferholmen är ett gemensamt centrum för alla klubbaktiviteter och en trevlig plats för medlemmar att ha kul, spendera fritid och träffa andra medlemmar. Skifferholmen och HSS olika utrymmen samt sällskapets gemensamma aktiviteter utvecklas i samarbete med hela medlemskåren och deltagare från alla medlemsgrupper är välkomna att delta i alla klubbaktiviteter.

Sällskapet har två uthamnar, Andö och Getören, mera information finns på Hamnsidan.

Om du vill organisera dina egna evenemang, vänligen kontakta kansliet på 09-633 637 eller hss@helsinkisailing.com

Restaurang HSS Restaurant

Sällskapet har haft restaurang på Skifferholmen sedan år 1899. Paviljongen har i över 100 år varit ett hem för HSS medlemmar – Den har förenat och skapat trivsel.

Byggnaden, ritad av arkitekt Runar Finnilä, stod klar år 1949. Den fungerade som värd för vissa av kappseglingsarrangemangen under de Olympiska sommarspelen år 1952. Inredningen är ett fint helhetskonstverk – en kombination av Finniläs arkitektur, Björn Landströms fresker och Michael Schilkins keramikreliefer och fönsterglas.

Från restaurangsalen och terassen öppnar sig stadens finaste vy mot horisonten och Harmaja fyr. Restaurangen har varit öppen för allmänheten sedan 60-talet. Vi välkomnar varmt alla gäster! Sällskapets medlemmar erbjuds varje dag en ny seglar-meny men dryck till medlemspris. Säsongen inleds traditionellt den Första Maj med flagghissning kl.12. Ceremonin efterföljs av den gemensamma Första Maj -lunchen.

HSS Restaurant

Gråtrutar

Har du varit medlem i HSS i 35 år eller är du över 65 år gammal. Kom då med i gråtrutarnas verksamhet, den är något för dig.

Helsingfors Segelsällskaps Seniorer har bildats för att främja trivseln för äldre medlemmar inom klubben samt för att underlätta utövande av segelsport i högre ålder. Verksamheten riktar sig till medlemmar av HSS som har fyllt 65 år eller som har varit medlemmar i minst 35 år. Målet är att aktivera allt fler av föreningens över 200 gråtrutar i verksamheten.

Under vintersäsongen 2019 arrangeras en eller två träffar med program på HSS eller på krog. Paul Suominen berättar sannolikt vid ett av evenemangen om de akvareller han har gjort utgående från August Ehrensvärds laveringar i finska skärgården  Under hösten hålls en träff samt möjligen en julfest.  Höstträffen är samtidigt seniorernas årsmöte. 

Under seglingssäsongen ordnas en utflykt gärna kombinerad med samseglats samt HSS veteranmästerskap, Gråtruts-VM.  Mål för utflykten kunde vara Skanslandet. Gråtrutarna planerar också fortsatt samarbete med seniorer i grannföreningarna.

Tilläggsinformation: Rabbe Nevalainen +358405433484 rabbe.nevalainen@altumaudit.fi

 

HSS Historia

 

Helsingfors Segelsällskap r.f. (HSS) är Helsingfors näst äldsta och Finlands fjärde största segelsällskap. Sällskapet grundades år 1893 för att betjäna den snabbt växande svenskspråkiga medelklassen.

I september 1892  publicerade Hufvudstadsbladet en annons under rubriken ”Seglare Ohoj!” för att locka medlemmar till det nya sällskapet. HSS födelsedag är först den 7.1.1893 då guvernör Fjodor Heiden fastställde sällskapets stadgar. Efter det första verksamhetsåret hade sällskapet 65 medlemmar och 19 båtar i sitt register. De första damerna antogs som medlemmar 1897.

Sällskapet anordnade fyra kappseglingar under den första sommaren. De tidiga berömda båtarna var Karl Nordblads Ellida, V. Lindholms legendariska Uno och Gunnar Hjelts Bisquit. Juniorverksamheten började år 1932 då sällskapet anskaffade fem Ving-båtar för medlemmar som var under 18-år gamla.

 

HSS har traditionellt varit ett ledande kappseglingssällskap för mindre kölbåtar. Sällskapet understödde utvecklingen av mindre Skärgårdskryssare, speciellt 22 kvadratmeters klassen på 1910 och 20-talen. Sällskapet donerade pokalerna som det tävlades ivrigt om.

På 1930-talet bidrog HSS aktivt till den av Gunnar L. Stenbäck konstruerade Haj-klassens uppkomst. Haj-klassen var sällskapets största båtklass ända till slutet av 60-talet.

Hedersmedlem Hans Groop har haft det största inflytande inom mindre, förmånliga båtklasser i vårt land. Han konstruerade och byggde med sällskapets stöd H-båten, entypsbåten som blev landets största kölbåtsklass. H-båten har också internationellt blivit mycket populär och har lockat många nykomlingar till seglingssporten. Till dags dato har det byggts omkring 5000 H-båtar av vilka 950 i Finland. Nya båtar byggs fortfarande.

Groop föregicks av många kända konstruktörer inom HSS. Emil Wegelius verkade vid skiftet av det förra århundradet. I början av seklet verkade konstruktör Einar Olofsson och litet senare Birger Slotte och C.O. Granfelt.

På 60-talet lanserade HSS Kadett-jollarna i Finland. Betydande jolleklasser på HSS var också Snipen, Lightningen och Finnjollen. På 1960-talet växte juniorverksamheten snabbt som en följd av optimistjollens introduktion. Den största juniorframgången på 1980-talet var Tom Rindells ISAF-väldsmästerskap i E-jolle klassen.

Under de senaste åren har sällskapet satsat mycket på junior- och ungdomsverksamheten samt på seglingsskola för vuxna. Satsningen har fört HSS tillbaka till kappseglingsbanorna. Resultaten har också varit medaljer och topprestationer i internationella klasser.

Info och kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Helsingfors Segelsällskap r.f.
Skifferholmen 1, 00140 Helsingfors

hss@helsinkisailing.com
Kansli: 09 633 637

Hamnmästare 050 5760565 (april-september)

Färjan: Havshamnstranden 6, 044 9742195

 

Helsingfors Segelsällskap r.f.  FO-nummer 0116473-6

Nätfakturaadress: 003701164736

Operatör/Förmedlarkod: 003721291126 (Maventa)

 

Hamnservice Ab HSS. FO-nummer 1012840-3

Nätfakturaadress: 003710128403

Operatör/Förmedlarkod: 003721291126 (Maventa)

Styrelse

HSS styrelse

Mikael Stelander, kommodor, commodore@helsinkisailing.com

avtalsrelationer, yttre förbindelser, administration, medlemmar

 

Tomi Latvala, vicekommodor, skattmästare, ekonomi, administration

 

Petteri Lautso, vicekommodor, intendent, fastigheter och utrymmen

 

Satu Niemi, sekreterare, seglings- och medlemsinformation, internet, social media

 

Samir Hiltunen, sportkommodor, ordförande för sportkomittén, kappseglingsverksamhet och -arrangemang, besiktning

 

Julia Koivula, Sailing & Windsurfing Center

 

Pekka Koponen, juniorchef, juniorsegling och -träning

 

Mika Palosuo, hamnkapten, hamn, trafik, uthamnar, miljöärenden

 

Petteri Backman, medlemsrekrytering, skolning, säkerhet

 

Formulär

Jäsenhakemus – Medlemsansökan, bli medlem i HSS gott sällskap

Satamapaikkahakemus – Hamnplatsansökan, ansök hamnplats på Skifferholmen

Venerekisteri-ilmoitus–  Båtregisteransökan, hamnplats och användning av flagga förutsätter registrering

Talvisäilytys Liuskasaaressa 2020-2021 – Vinterförvaringsansökan,  ansök vinterförvaring på Skifferholmen

Service och priser

Medlemsavgifter

0-19 år junior 70 €
20-25 år ung 110 €
26-64 år års 240 €
65+ senior 110 €
studerande 110 €
andra familjemedlem 110 €

juniorförälder 240 €

Ny medlem betalar inskrivningsavgift som motsvarar till beloppet  medlemsavgften  (gäller ej juniorer, juniorföräldrar, seglingscenter- eller seglingsskolemedlemmar)

Kansliavgift för ständiga medlemmar (frivillig) 50 €

Hamnavgifter

Kajplats, båtens bredd

under 2,35 m 395 €
2,35 – 2,84 m 460 €
2,85 – 3,34 m 535 €
3,35 – 3,84 m 610 €
3,85 – 4,34 m 680 €

4,35 m och över 750 €

A- och Callus kaj under 3,85 m 925 €
A- och Callus kaj 3,85 och över 950 €
C 18-19, C 23-24 2000 €

C 20-C31 750€
B-2, F 3-4 2000 €

Jollar på slipen

Juniormedlem 40 €
Övriga medlemmar 80€

Båtavgift

Kölbåt och motorbåt 80 €
Lättbåt 0 €
Interimsvimpel 90 €  för icke HSS-registrerade båtar som besöker uthamnarna

Obesiktigad båt straffavgift 250 €

Gästavgifter i hamnen

Icke medlemmar per dygn 40 € , dagsavgift 15 €
Icke medlemmar per vecka 200 € + 20 €/tillkommande dygn, samma gäller även medlemmar
Medlem: 2 dygn gratis högst 2 gånger per säsong

Användning av mastkran

medlemmar gratis
utomstående 30 €

Vinterhyra

Slipen per m² 20 €
Västra skjulet per m² 50 €

Jolle 55€
Mastförvaring utan båt/vinter 90 €

Sjösättning/upptagning

– 4,5 ton 160 €
4,51 – 10,0 ton 190 €

Trafikkort Aava Lines

Medlemskortet ger rätt till gratis överfart
Icke-medlem säsongkort 80 €
Icke-medlem 10 resors kort, inte till salu för tillfället
Icke medlem tur-retur vuxna 5 € (6€ på färjan)
Icke-medlem tur-retur barn 7-16 år 3€ (4€ på färjan)

Hamnbevakning

Om förhinder anmäls i tid uppbärs 210 €
För oanmäld frånvaro uppbärs 368 €

Bastuavgift

Grundavgift per timme: Medlem 10€ / Icke Medlem 20€

Utrymmen, hyra för medlemmar

Olympiastugan 150 €
Klubbrummet 200 €
Sven Joffs -biblioteket 200 €
Hans Groop -kabinettet 250 €
Västra skjulet 750 €

Stadgar

HELSINGFORS SEGELSÄLLSKAP R.F.

 

STADGAR

 

Registrerat 7.11.2018

 

 

1 § Namn och hemort

 

Föreningens namn är Helsingfors Segelsällskap r.f. och dess hemort Helsingfors stad.

 

2 § Språk

 

Föreningens officiella språk är svenska.

 

3 § Verksamhetsändamål

 

Föreningens ändamål är att främja segelsporten, sprida kunskap i gott sjömanskap samt bereda medlemmarna möjlighet till aktivt båtliv.

 

4 § Verksamheten

 

För att förverkliga sitt ändamål arrangerar föreningen kappseglingar och andra seglingsevenemang, kurser, möten och övriga sammankomster. Föreningen upprätthåller ett båtregister samt övervakar båtarnas sjövärdighet och utrustning. Föreningen har rätt att äga och besitta fast egendom.

 

5 § Medelsanskaffning

 

Föreningen erhåller medel för sin verksamhet genom att uppbära medlems-, kaj- och hamn- samt andra liknande avgifter, mottaga donationer och understöd, uppbära räntor och dividender, uppbära ersättning för begagnandet av föreningens egendom samt genom att anordna insamlingar och lotterier.

 

 

6 § Medlemskap

 

Till medlem i föreningen kan antagas seglingsintresserad person, som visat förtrogenhet med svenska språket. Undantag från språkbestämmelsen kan göras, om synnerliga skäl föreligger. Skriftlig ansökan om medlemskap riktas till styrelsen. Ansökan bör åtföljas av en rekommendation av två av föreningens medlemmar.

 

7 § Junioravdelningen

 

För främjande av segelsporten bland ungdomen och för att tillföra sällskapet yngre krafter är instiftad en junioravdelning, vars medlemmars rättigheter och skyldigheter upptas i ett särskilt av sällskapet fastställt reglemente.

 

8 § Medlemskategorier

 

Föreningens medlemmar indelas i kategorierna juniormedlemmar, årsmedlemmar, ständiga medlemmar och hedersmedlemmar.

 

Medlem är juniormedlem till slutet av det kalenderår han eller hon fyller 19 år.

 

Till årsmedlem antas person från början av det kalenderår han eller hon fyller 20 år.

 

Ständig medlem är person som uppfyllt villkoren i 20 §, eller särskilt av styrelsen kallats härtill.

 

Till hedersmedlem kan föreningsmöte kalla person, som i hög grad bidragit till förverkligandet av föreningens ändamål. Valet, som bör omnämnas i möteskallelsen, bör stödas av minst 2/3 av de närvarande medlemmarna. Hedersmedlem är befriad från erläggandet av årsavgift. Hedersmedlem, som varit kommodor för föreningen, kan kallas till hederskommodor.

 

Junior- och årsmedlems årsavgift samt inskrivningsavgifternas storlek fastställs av höstmötet. Medlemmen skall betala de avgifter som bekräftats till det pågående räkenskapsåret till föreningen före den 1 maj.

 

9 § Uteslutning av medlem

 

Styrelsen kan utesluta medlem som bryter mot dessa stadgar, missbrukar föreningens flagga eller på annat sätt skadar föreningen eller dess anseende. Över dylikt beslut har den uteslutna rätt att besvära sig genom att skriftligt inom två veckor från delgivning av styrelsens beslut yrka på att ärendet hänskjuts till föreningsmöte. För att kullkasta styrelsens uteslutningsbeslut krävs 2/3 röstmajoritet på föreningsmötet.

 

En medlem som inte har betalat avgiften till föreningen inom två (2) månader från den förfallodag som nämns i sista stycket i 8 §, kan uteslutas ur föreningen med styrelsens beslut. En medlem som uteslutits ur föreningen på grund av försummelse av betalning av avgift, kan med styrelsens beslut på nytt godkännas som medlem i föreningen utan i 6 § avsedd ansökan och rekommendationer om personen har erlagt de obetalda avgifterna 1,5-faldigt före den 30 november.

 

10 § Styrelse och funktionärer

 

Föreningens verksamhet leds av en styrelse med följande sammansättning:

 1. Styrelsens ordförande kallas föreningens kommodor och utses för ett år i sänder.
 2. Kommodoren biträds av två vicekommodorer, varav den ena skall ansvara för den sportsliga verksamheten och den andra för föreningens förvaltning. Vicekommodorerna utses av höstmötet för två år i sänder och de kan omedelbart åter väljas.
 3. Därutöver består styrelsen av sex medlemmar valda på tre år så, att två medlemmar avgår varje år. Dessa kan inte omedelbart återväljas. Om styrelsemedlem avgår under mandatperiod skall en ersättare väljas för återstoden av ifrågavarande mandatperiod. Sådan styrelsemedlem kan omedelbart återväljas.

Styrelsen är beslutför, när minst fem medlemmar är närvarande.

Styrelsen utser inom sig sekreterare, skattmästare och intendent.

För att sköta särskilda uppdrag utser höstmötet ytterligare följande funktionärer:

 1. Två revisorer och en revisorssuppleant. Revisorerna utses på två år så att den ena årligen står i tur att avgå. Revisorssuppleant väljs för ett år i sänder.
 2. En verksamhetsgranskare vars uppgift är att värdera att föreningens förvaltning, bokföring och bokslut är i allmänhet sakliga, att ledningen har fungerat sakligt och att medlemmarnas jämlikhet har förverkligats.
 3. En juniorchef för att leda juniorernas verksamhet.
 4. En klubbmästare för att organisera samkväm och fester.
 5. En hamnkapten för att svara för ordningen i båthamnen.

 

Styrelsen kan vid behov utse ytterligare funktionärer och även anställa avlönad personal.

 

11 § Nämnder och kommittéer

 

För kappseglingsverksamheten utser höstmötet en seglingsnämnd bestående av en ordförande och ett av höstmötet fastställt antal övriga medlemmar. Därjämte utser höstmötet ett nödigt antal prisdomare för att biträda nämnden i dess arbete.

 

För besiktningen av båtar utser höstmötet en besiktningsnämnd vars medlemsantal fastställs på höstmötet.

 

För att förbereda personvalen vid följande höstmöte utser höstmötet en valkommitté bestående av 3-5 medlemmar. Valkommittén bör senast tre veckor före höstmötet ge sitt förslag till styrelsen.

 

Övriga nämnder, kommittéer och arbetsgrupper tillsätts av styrelsen.

 

12 § Namnteckning

 

Föreningens namn tecknas av kommodoren tillsammans med någondera av vicekommodorerna, sekreteraren eller skattmästaren eller av någondera av vicekommodorerna tillsammans med sekreteraren eller skattmästaren.

 

13 § Verksamhetsår, bokslutsperiod, föreningsmöte, möteskallelse

 

Föreningens verksamhetsår och bokslutsperiod sammanfaller med kalenderåret.

 

Under verksamhetsåret skall två ordinarie möten hållas så, att höstmötet hållas inom november månad och vårmötet inom mars månad. Därutöver kan extra föreningsmöten sammankallas när styrelsen finner det påkallat eller då minst 20 medlemmar eller en tiondel (1/10) av medlemmarna skriftligen yrkar därpå.

 

Kallelse till föreningsmöte delges medlemmarna tidigast 4 veckor och senast 10 dagar före mötet antingen genom annons i en i Helsingfors dagligen utkommande svenskspråkig tidning eller genom brev till samtliga medlemmar under den adress som finns angiven i medlemsregistret.

 

 

 

14 § Ordinarie föreningsmöten

 

Höstmötet

 

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. Verksamhetsplanen för följande kalenderår.
 2. Seglingsprogrammet för följande kalenderår.
 3. Års- och inskrivningsavgifternas storlek och budgeten för följande kalenderår.
 4. Val av kommodor, vartannat år två vicekommodorer och val av andra styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå, val av revisorer och de funktionärer som enligt stadgarna skall utses av höstmötet.
 5. Val av medlemmar i nämnder, som enligt stadgarna skall utses av höstmötet.
 6. Utdelning av vandringspris och utmärkelsetecken.
 7. Övriga ärenden som upptagits i möteskallelsen.

 

Vårmötet

 

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. Årsberättelsen för föregående verksamhetsår.
 2. Fastställande av bokslutet på basen av revisorernas och verksamhetsgranskarens berättelser.
 3. Beviljande av ansvarsfrihet för föregående styrelse.
 4. Övriga ärenden som upptagits i möteskallelsen.

 

15 § Mötesprocedurer

 

Som ordförande vid föreningsmöte fungerar kommodoren eller vid förfall för honom person som väljs av mötet. För mötet väljs en sekreterare, två rösträknare samt två protokolljusterare.

 

Vid föreningsmöte har varje medlem, som fyllt 18 år, en röst och där inte annorlunda stadgats avgörs ärendena med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val, då avgörandet sker genom lottning. Samtliga omröstningar sker genom öppen omröstning, såvida ingen av de närvarande yrkar på sluten omröstning.

 

 

 

16 § Båtregister

 

I föreningens båtregister upptas båtar, vilkas innehavare är medlemmar i föreningen. Båt bör uppfylla gällande besiktningsbestämmelser för nöjesfarkoster.

 

I båtregistret införd båt, som genomgått vederbörlig besiktning, har rätt att föra föreningens flagga samt övriga igenkänningstecken i enlighet med reglemente som fastställs av föreningsmöte.

 

17 § Reglementen och direktiv

 

Föreningsmöte har utöver vad som omnämnts i dessa stadgar rätt att inom ramen för föreningens verksamhetsändamål fastställa reglementen och direktiv, vilka gäller samtliga medlemmar till efterrättelse.

 

Därutöver har styrelsen rätt att utfärda direktiv och förhållningsregler som hänför sig till den löpande verksamheten.

 

18 § Stadgeändringar

 

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Vid vartdera mötet krävs, att minst 3/4 av de avgivna rösterna är ense om beslutet.

 

19 § Upplösning

 

Beslut om upplösning av föreningen sker vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Vid vartdera mötet krävs, att minst 3/4 av de avgivna rösterna är ense om beslutet.

 

Vid upplösning av föreningen skall beslut om fördelningen av dess tillgångar fattas vid det senare mötet. Beslutet, som fattas med enkel majoritet, bör ske med beaktande av segelsportens intressen och viljan att bevara dess och föreningens historia.

 

Tillgångarna skall tillfalla annat registrerat svenskspråkigt segelsällskap i södra Finland, segelsportens centralorganisation eller lämpligt museum.

 

 

 

20 § Övergångsstadganden

 

För person som antagits som medlem, innan dessa stadgar blivit registrerade (stadgeändringen registrerad den 14.11.1989), förblir 15 § 3 mom. i de senast godkända stadgarna i kraft. Sagda moment lyder sålunda:

 

”Medlem som på en gång erlägger eller utan avbrott erlagt stadgad full avgift för tjugofem år är för framtiden befriad från erläggande av årsavgift.”

 

Ovan avsedd medlem benämndes ständig medlem.

 

21 § Lagtillämpning

 

Där inte annat nämnts i dessa stadgar, iakttas bestämmelserna i gällande föreningslag och därtill avgivna förordningar.

Sällskapets mål

År 2025:

 

(1) Sällskapet är framgångsrik såväl i junior- och havskappsegling som klassikerkappsegling. Sällskapet har minst en idrottare/lag i landslaget och sällskapet stöder toppidrott.

(2) Sällskapet anordnar de bästa seglingstävlingarna i landet.

(3) Sällskapet  är ett professionellt drivet, ansvarsfullt och ekonomiskt balanserat segelsällskap och hamn.

(4) Sällskapet tillhandahåller en funktionell, trivsam och säker seglingsmiljö för seglare i alla åldrar och nivåer.

(5) Medlemmar är nöjda med sällskapets tjänster.

(6) Sällskapet bildar en social gemenskap där de nya medlemmarna känner sig välkomna.

(7) Personalen trivs med sitt arbete, är kompetent och engagerad.

(8) Antalet sällskapets entusiaster kommer att öka med 10 % per år tills den kapacitet som fastställts av platsen uppnås.

(9) Medlemsantalet är 1500 och hamnen är 95% full.