Talven 2022-23 aikana HSS järjestää jäsenille oheiset tapahtumat. Lisää tietoa tapahtumista päivitetään tälle sivulle.

Marraskuu / November

Veneen vuokraaminen ulkomailla ja purjehdukset lämpimillä vesillä

Kiinnostaako viikon mittainen lomapurjehdus Välimerellä ? Tai vaikka 2 viikkoa Seychellien paratiisisaarilla ? Kuinka valita vene ja mitä todistuksia tarvitaan ?

Tule Liuskasaareen klubihuoneelle 30.11. kello 18.30 kuuntelemaan Kristina Lindqvistin vinkkejä veneenvuokraukseen ja purjehduksille lämpimillä vesillä. Krisse on yksi Suomen kokeneimmista purjehdusmatkojen vetäjistä. Taustalla on lähes kolmekymmentä vuotta yhteistyötä johtavien purjehdusmatkatoimistojen ja venevuokraamojen kanssa.  Tähän on mahtunut flotillapurjehduksia, lomaregattoja ja ystäväporukoiden kipparina toimimista mielenkiintoisilla reiteillä niin yksirunkoisilla kuin katamaraaneilla. Tervetuloa!

Keskiviikkona 30.11.2022 kello 18.30 alkaen

Klubihuone, Liuskasaari

Tilaisuus on ilmainen

Kristina Lindqvist, hss@helsinkisailing.com / +358 9 633 637

 

Joulukuu / December 

HSS online sailing academy

What? BASIC COURSE: The course is aimed towards people who have sailing basics, but had no contact with regatta sailing. This course will allow you to understand what is happening on the race course. An introduction to the racing rules and tactics will allow you to safely participate in the regatta and make conscious sailing decisions.

When? 7th December- Regatta rules and racing rules of sailing, 14th December- How to communicate on the boat and divide tasks properly. Basics and practical advice. 21st December- Basics of racing strategy and tactics. Classes are Wednesdays from 19:30 to 20:30.

Where? Online seminar, participant will get joining link after registering.

Cost? Sailing Center members who contributed to the training fee during the summer, receive this training as part of their training program without extra costs. The courses are open regardless of your level. For HSS club members who have not contributed to the training fee, the cost is €20 per evening or €150 for all winter sessions (December to March).

Registration? In Holvi

Who trains? Sailing Center Head Coach Michal Gryglewski, michal@helsinkisailing.com, +358 50 550 6110

Tammikuu / January

Boating course starts

What? The boating course provides the skills for controlled and independent training and gaining experience in sheltered water areas in good conditions. The course guides you on how to handle the boat both on docks and on fairways. The course teaches the most essential knowledge and skills, both in terms of rules and navigation, which are needed for moving in sheltered waters and in the outer archipelago. In the course, you will also learn things related to boat safety, weather and water way rules. In addition, the course includes the basics of boat systems. The theory part is practical. Practicing on the water emphasizes the ability to match the landscape and the map. You need to have this course passed in order to participate on Boat Captain course. Read more here.

When? Five (5) Tuesdays starting from 10th January 2023 from 6pm to 8pm

Where? Central library Oodi

Cost? 60€ + course material (everyone orders own material)

Registration? In Holvi

Who trains? Petteri Backman, petteri.backman@gimage.fi, +358 50 071 61 61

Veneilijäkurssi alkaa (yhteistyössä Merenkävijöiden ja Suomalaisen Pursiseuran kanssa)

Mitä?  Veneilijäkurssi antaa valmiudet hallittuun ja itsenäiseen harjoitteluun ja kokemuksen kartuttamiseen suojaisilla vesialueilla hyvissä olosuhteissa. Kurssi opastaa veneen käsittelyyn niin laitureissa kuin väylilläkin. Kurssilla opetetaan keskeisimmät tiedot ja taidot sekä sääntöjen että navigoinnin osalta, joita tarvitaan suojaisilla vesillä ja ulkosaaristossa liikkumiseen. Kurssilla opitaan myös veneen turvallisuuteen, säähän ja meriteiden sääntöihin liittyviä asioita. Lisäksi kurssi sisältää perusteet veneen järjestelmistä. Teoriaosuus on käytännönläheinen. Vesillä harjoittelussa korostuu maiseman ja kartan yhteensovittamisen osaaminen. Tämä kurssi tulee olla suoritettu ennen kuin voit osallistua Venepäällikkö -kurssille. Lue lisää täältä.

Milloin? Viisi (5) maanantai iltaa 23.1.2023 alkaen, kello 18-21, tentti 6.3.2023

Missä? Osa teoriaopetuskerroista pidetään etänä ja osa Merenkävijöiden toimistolla Puistokadulla (Puistokatu 3c, 00140 Helsinki)

Mitä maksaa? 60€ + materiaalit (jokainen tilaa itse)

Ilmoittautuminen? Kurssi on täynnä.

Kuka kouluttaa? Petteri Backman, petteri.backman@gimage.fi, +358 50 071 61 61 sekä Merenkävijöiden ja Suomalaisen Pursiseuran kouluttajat

HSS online sailing academy

What? INTERMEDIATE COURSE: The course is aimed towards people with little regatta experience, who take part in regattas from time to time, but want to sail faster and smarter and, as a result, win a race.

When? 4th January- Factors that determine the result, 11th January-Racing rules and how to use them: different situations on the race course, 18th January- Planning a race strategy, 25th January – How to get a good start ?, 1st February -Tactics during the race. Classes are Wednesdays from 19:00 to 20:30

Where? Online seminar, participant will get joining link after registering.

Cost? Sailing Center members who contributed to the training fee during the summer, receive this training as part of their training program without extra costs. The courses are open regardless of your level. For HSS club members who have not contributed to the training fee, the cost is €20 per evening or €150 for all winter sessions (December to March).

Registration? In Holvi

Who trains? Sailing Center Head Coach Michal Gryglewski, michal@helsinkisailing.com, +358 50 550 6110

Helmikuu / February

HSS online sailing academy

What? ADVANCED COURSE: Aimed at teams that regularly race, especially in the sailing league system or in match racing. The training includes advanced knowledge of regulations, strategies, tactics and sailing techniques. A compendium of knowledge necessary to win races and regattas.

When? th8 February – Racing Rules, Sailing league and Match Racing specifics, 15th February – Strategy planning, 22nd February – Tactics on upwind, 1st March – Tactics on downwind, speed trim, crew work and maneuvers, 8th March – Project and crew management. Classes Wednesdays from 19:00 to 20:30

Where? Online seminar, participant will get joining link after registering.

Cost? Sailing Center members who contributed to the training fee during the summer, receive this training as part of their training program without extra costs. The courses are open regardless of your level. For HSS club members who have not contributed to the training fee, the cost is €20 per evening or €150 for all winter sessions (December to March).

Registration? In Holvi

Who trains? Sailing Center Head Coach Michal Gryglewski, michal@helsinkisailing.com, +358 50 550 6110

Boat Captain course starts

What? Completing the boat captain course entitles you to apply for the International Certificate of Competence (ICC). The prerequisite for participating in the course is a completed boating course and at least two years of boating experience or equivalent knowledge and skills acquired in other ways. In addition, the participants must have completed 300 nautical miles, part of which as captain and the furthest destination 75 nautical miles away from the home port. However, those nautical miles can be completed after the course next summer. By sailing, for example, as the captain of a boat to Hanko, that 75 M will be filled. The boat captain course includes knowledge of the theory and rules needed on the open seas and in international waters, for example navigation in tidal areas. The course also includes practical training. The course especially emphasizes understanding the responsibilities of the boat captain. The course is suitable for both motor and sailing boaters. Read more here.

When? Five (5) Tuesdays starting from 28th February 2023 from 6pm to 8pm NOTE! Change in the starting date, originally the date was 21st February

Where? Central library Oodi

Cost? 60€ + course material (everyone orders own material)

Registration? In Holvi

Who trains? Petteri Backman, petteri.backman@gimage.fi, +358 50 071 61 61

VHF kurssi ja tutkinto / VHF course and examination

Mitä/what? Rannikkolaivurin radiotutkinnon (SRC-tutkinto) pääpaino on hätä-, pika- ja varoitusliikenteen menettelytavoissa ja meri-VHF-kanavien käyttöä koskevissa asioissa. Päivän aikana käydään läpi oleelliset asiat meri-VHF-toiminnassa, mm: Suomen merelliset viranomaiset ja niiden tehtävät radiotoiminnan kannalta, yleistä meriradioliikenteestä, pakolliset radioasiakirjat, radioliikennetunnisteet, merenkulun kv. hätä- ja turvallisuusjärjestelmä (=GMDSS-järjestelmä), kv. sanonnat hätä- ja turvallisuusliikenteessä (puheliikenne), DSC-hätähälytyksen tekeminen ja toimenpiteet sen jälkeen, hätäradioliikenteen käynnistäminen, DSC-järjestelmä (Digitaliinen selektiivikutsujärjestelmä), meri-VHF-kanavajärjestelmä (kanavataulukon periaatteet, kanavien käyttö eri tilanteissa). Päivän aikana opiskellaan ensin materiaali läpi kouluttajan kanssa ja lopuksi suoritetaan koe. Kurssin kieli on suomi, mutta kokeen voi suorittaa myös ruotsin- tai englanninkielellä. Kaikkien kurssille osallistuvien tulee suorittaa myös koe. Kurssi ja koe kestävät koko päivän, varaathan omat eväät. Mukaan tarvitset myös yhden fyysisen passikuvan, kuvallisen henkilötodistuksen (ajokortti kelpaa ihan hyvin) sekä kirjoitusvälineet.

/ The main focus of the coastal skipper radio qualification (SRC qualification) is on emergency, express and warning traffic procedures and matters concerning the use of marine VHF channels. During the day, essential issues in maritime VHF operations will be reviewed, e.g.: Finnish maritime authorities and their duties in terms of radio operations, general maritime radio traffic, mandatory radio documents, radio traffic identifiers, international maritime emergency and safety system (=GMDSS system), international phrases in emergency and safety traffic (voice traffic), making a DSC emergency alert and actions after it, starting emergency radio traffic, DSC system (Digital Selective Calling System), marine VHF channel system (principles of channel table, use of channels in different situations). The day is spent first studying the material with the trainer and finally taking the exam. The language of the course is Finnish, but the questions can be asked in english. Fully english speaking can contact the trainer and ask for english speaking courses. The exam can be taken in English and the trainer can provide all study material before hand in english.  All participants in the course must also take an exam. The course and exam last the whole day, so prepare your own snacks. You also need one physical passport photo, photo ID (driver’s license is fine) and writing equipment.

Milloin / When? Lauantai 25.2.2023 kello 9-17 / Saturday 25th February from 9 a.m. to 5 p.m.

Missä / Where? Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Dynamicum, Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki

Mitä maksaa / cost? Opetus on ilmainen, tutkintomaksu 45,40€ / osallistumiskerta ja todistusmaksu 43,75€. HSS maksaa tutkintomaksun ja todistusmaksun sellaisille jäsenille, jotka sitoutuvat osallistumaan kesän 2023 aikana kahden purjehduskilpailun järjestämiseen. / The teaching is free, the degree fee is €45.40/participation and the certificate fee is €43.75. HSS pays the degree fee and the certificate fee to those members who commit to participate in the organization of two sailing competitions during the summer of 2023.

Ilmoittautuminen / registration? Suomi Sportissa / In Suomi Sport

Kuka kouluttaa / trainer? Ari Caselius, 040 5100374, ari.caselius@traficom.fi

Maaliskuu / March

Venepäällikkökurssi alkaa (yhteistyössä Merenkävijöiden ja Suomalaisen Pursiseuran kanssa)

Mitä? Venepäällikkökurssin suorittaminen oikeuttaa hakemaan Kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on suoritettu veneilijäkurssi sekä vähintään kahden vuoden veneilykokemus tai muutoin hankitut vastaavat tiedot ja taidot. Lisäksi osallistujilla tulee olla suoritettuna 300 merimailia, josta osa päällikkönä ja kauimmainen kohde 75 merimailin päässä kotisatamasta. Joskin nuo merimailit voi suorittaa kurssin jälkeen ensi kesänä. Purjehtimalla esimerkiksi veneen päällikkönä Hankoon niin tuo 75 M tulee täytettyä. Venepäällikkökurssi sisältää ulkomerellä ja kansainvälisillä vesillä tarvittavan teoria- ja sääntötuntemuksen, esimerkiksi vuorovesialueilla navigoinnin. Kurssiin kuuluu myös käytännön harjoittelu. Kurssilla korostetaan erityisesti venepäällikön vastuiden ymmärtämistä. Kurssi sopii niin moottori- kuin purjeveneilijöillekin.  Lue lisää täältä.

Milloin? Kuusi (6) maanantai iltaa 13.3.2023 alkaen kello 18-21

Missä? Merenkävijöiden toimistotila. Puistokatu 3c, 00140 Helsinki

Mitä maksaa? 60€ + materiaalit (jokainen tilaa itse)

Ilmoittautuminen? Suomi Sportissa

Kuka kouluttaa? Petteri Backman, petteri.backman@gimage.fi, +358 50 071 61 61 sekä Merenkävijöiden ja Suomalaisen Pursiseuran kouluttajat

Pohjamaalit -luento

Mitä? Info paketti koskien veneen pohjamaaleja: lakimuutokset, myrkyttömät vaihtoehdot ja yleistä tietoa pohjamaaleja koskien.

Milloin? Keskiviikkona 15.3.2022 kello 18.00

Missä? Etänä Teamsin välityksellä

Mitä maksaa? Ilmainen

Ilmoittautuminen? Ei tarvitse ilmoittautua. Liity mukaan tämän linkin avulla.

Kuka kouluttaa? Christian Feodoroff, christian.feodoroff@seaboost.fi

Classic Symposium

Mitä? Kaikki HSS:läiset ovat tervetulleita kymmenettä kertaa järjestettävään kansainvälisen symposiumin jonka teemana on ”Design and Desire in Time to Come”. Ohjelmassa syvennytään klassisten purjeveneiden tulevaisuuteen ja tulevaisuuden klassikoihin. Pääpuhujana on Nautor’s Swanin pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Leonardo Ferragamo.  Symposium illallinen järjestetään Hilton Strand Helsinki hotellissa alkaen kello 19.30.

Milloin? HSS:n klassikkosymposiumi järjestetään jälleen koronatauon jälkeen HSS:n ja seitsemän muun pursiseurakumppanin toimesta 25.3.2023 kello 12.00-18.00.

Missä? Tapahtuma järjestetään kuten 2020 Helsingin Musiikkitalossa ja paikalle odotetaan n. 200 osallistujaa Pohjoismaista, Saksasta, Italiasta, Hollannista, Englannista ja Yhdysvalloista.

Mitä maksaa? 60-135€

Ilmoittautuminen? Kaikkia kiinnostuneita HSS:läisiä kehotetaan varaamaan lippunsa symposiumiin ja illalliseen mahdollisimman pian kun ne tulevat myyntiin marraskuun lopulla. Samalla julkistetaan koko ohjelma. Viimeksi symposium oli loppuunmyyty. Varaa paikka täältä.