Rabbe leder gråtrutarna

Sällskapets nya hederskommodor Rabbe Nevalainen är ny ordförande för Helsingfors Segelsällskaps Seniorer ”gråtrutarna”. Rabbe valdes enhälligt vid årsmötet den 29 november på Seahorse.  Rabbe ersätter Rolf Kokkola som lett gråtrutarna ända från början år 2011. Rolf sade sig med ålderns rätt avgå men valdes ändå bli kvar i trutkommittén, det var nämligen ingen kö för att få komma med i den. Också Christer Hagman hade valt att avgå hänvisande till andra uppdrag. Gråtrutskommittén består nu av fyra medlemmar; förutom Rabbe och Rolf fortsätter Kim Holm och Peter Rosenblad.