Gråtrutarna seglar åtta

Gråtrutarna ger sig ut på seglats onsdagen den 31 augusti. Kim Weckström med åttan Vågspel ställer upp men också Rabbe Nevalainens stiliga Najad Cantina och vid behov också Rolf Kokkolas Amanda. För att så många som möjligt skall få segla åtta byter vi besättning under kvällen. Vi träffas på Skifferholmen kl 16.30.

Efteråt blir det sits på paviljongen ca kl 19.30. De gråtrutar som inte vill ut på sjön kan inleda sitsen redan tidigare.  En trevlig kväll för alla gråtrutar.

Anmälningar till rolf.kokkola@netti.fi tel. 040 5284297 senast 29.8. Ange om ni seglar,  åker för motor eller enbart deltar i sitsen.

Vi ser fram emot ett trevligt trutevenemang

Seniorkommitten

Bilden: Det är nio år sedan vi seglade med Vågspel senast