Huusela imponerade på Gråtrutarnas årsmöte

Världsomseglaren Ari Huusela berättade om sina äventyr i singelhandkappseglingen Vendee Globe jordenrunt för gråtrutarna tisdagen 23.11 på Seahorse. Själva seglingen är trots sin längd och prövning som seglarbragd bara en del av hela det krävande projektet med båtval, kvalificeringar, utrustande, sponsoranskaffning och bakgrundsteam. Så heter också boken om projektet ”Tahdolla maapallon ympäri”. Trutarna var helt tagna av Huuselas berättelse. Boken hade strykande åtgång, alla gråtrutar gick hem med en bok.

Årsmöte

Före Huuselas uppträdande höll gråtrutarna årsmöte efter två års paus, på grund av coronapandemin. Verksamhetsberättelsen för de två åren 2020-21 dominerades av trutarnas 10-årsjubileum – i januari 2020. Därefter avbröts verksamheten och kunde återupptas först i augusti 2021.  Verksamhetsplanen för 2022 igen siktar på att fortsätta i traditionell stil. I seniorkommittén ersätter Kim Holm den avgående Kati Tähkäpää. Kati har varit med från början av verksamheten. Christer Hagman, Rolf Kokkola, Rabbe Nevalainen och Peter Rosenblad återvaldes.

Under kvällen avnjöt trutarna ställets frasiga stekta strömmingar och andra läckerheter.