Bryggfest & Seabin 10.6.2021 – INHIBERAD CANCELLED

Sommarens traditionella HSS Bryggfest anordnas torsdag 10.6. kl. 18-22 i Västraskjulet och på havsterassen.

HSS Paviljong Burger (också vegetariskt alternativ) och ett glas vin/öl/cider/läsk kostar 15€/person för vuxna och 10€/person för juniorerna/tränare.

Mat och dryck paketet skall vara inbetalt via Holvi senast tisdag 8.6. kl 12.

Sailors’ Bar fortsätter med dryckservering och musik i Västraskjulet till ca kl 22.

Till Holvi-nätbutiken här

Vi kommer också att presentera vårt nya Seabin projekt framför Västra skjulet!

HSS Helsingfors Segelsällskap och Seabin ”havsroskkorgen” samlar rosk och plast i Havshamnen i Helsingfors! Seabinprojektet, eller vardagligt ”havsroskkorg” projektet lanserades sommaren 2020 vid HSS seglelsällskap på Skifferholmen i Helsingfors. Vi vill delta i att städa upp havet utanför Helsingfors. Den här ”havsroskkorgen” har donerats av Climecon Oy  |  ”Kolneutralt företag 2021”  |  ”Bättre luft inomhus med ansvarsfull verksamhet”  |  ”Vi bryr oss om miljön och människorna”.

 

Hjärtligt välkomna!

HSS Klubbkommittee

 

Traditional HSS Bryggfest summer party is organized on Thursday June 10th at 6-10 pm in Western Shed and Sea Terrace.

HSS Paviljong Burger (also vegetarian alternative) including one glass of wine/beer/cider/soft drink) costs 15€/person for adults and 10€/person for juniors and coaches.

Food and drink package shall be payed via Holvi latest Tuesday June 8th by 12pm.

Sailors’ Bar continues serving drinks and music until approx 10pm.

Link to Holvi webshop here

 

We will also present to our new Seabin project in front of the Western Shed!!

HSS Helsinki Sailing Society and Seabin ”sea waste basket” collect waste and plastic in Merisatama! The Seabin project , or commonly the ”marin waste basket” was launched in the summer of 2020 at HSS yacht club at Liuskasaari in Helsinki. We want to take part in cleaning up the sea in front of Helsinki.Our Seabin has been donated by Climecon Oy | ”Carbon neutral company 2021” | ”Better indoor air with responsible operations” | ”We care about the environment and the people”.

 

Warmly welcome!

HSS Club Committee