Välkommen på vårmöte via Teams

Helsingfors Segelsällskap r.f:s stadgeenliga vårmöte sammankallas onsdagen den 31.3.2021 kl 18. Mötet ordnas digitalt via Teams. Anmälning per e-post  till hss@helsinkisailing.com senast 30.3. Inför mötet skickas till de anmälda en länk som öppnar mötet.

Agenda se här.  Övriga möteshandlingar skickas per e-post till medlemmar och finns till påseende på kansliet.

Varmt välkommen!

Helsingfors 21.3.2021

HSS Styrelse