VILL DU BLI BESIKTARE?

För att bli besiktare, bör du vara en vuxen, erfaren båtfarare. En besiktare arbetar tillsammans med klubbens ledning och båtägarna. Besiktaren verkar som rådgivare i frågor som gäller båtens utrustning och dess användning, båtens konstruktion och sjöduglighet samt andra säkerhetsfrågor.

Du bör ha sällskapets godkännande för att få delta på kursen och sällskapet står för kursavgiften. Skolningen ordnas på distans via Teams under 4 vardagskvällar. Ta gärna kontakt med Kristina hss@helsinkisailing.com 09 633637.