VENE 21 BÅT -MÄSSAN FLYTTAS TILL 2022, NYTT ONLINE-EVENEMANG NÄSTA FEBRUARI

Vene 21 Båt -mässan i Helsingfors kommer att skjutas upp till år 2022. Beslutet gjordes på grund av båtmässans långa förberedelsetid och kostnadsstruktur samt det förlängda undantagstillståndet. Nästa februari kommer man att kunna bekanta sig med båtar och allt som har med båtar att göra på det nya Vene 21 Båt online -evenemanget.

Vene Båt-mässan, som arrangeras i Messukeskus, är Nordeuropas största båtevenemang som årligen presenterar cirka 500 båtar, båttillbehör, -utrustning och tjänster samt vattensporter och fiske. Att hämta båtar till mässan kräver mycket arbete och medför även stora utgifter för företagen. Nu i november borde företagen beställa båtar och vara helt säkra på att evenemanget kan hållas utan begränsningar i februari. Osäkerhet och skärpta begränsningar har bidragit till att båtmässan skjuts upp till följande år och nu satsar man på ett nytt online-evenemang i februari. Förra gången hade Vene 20 Båt -mässan över 70 000 besökare.

”Nu är det bättre att fokusera på Vene 22 Båt -mässan och online-evenemanget i februari”, säger Jarkko Pajusalo, VD för Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf, som är uppdragsgivare för Vene Båt -mässan. ”Finnboats styrelse och Messukeskus representanter diskuterade flyttningen. Beslutet var enhälligt och säkert rätt. Nu kan vi vända blicken mot online-evenemanget och göra det så kommersiellt och innehållsrikt som möjligt. Vi tror att båtmässans lojala besökare också hittar till online-evenemanget.”

”Vi har gjort ett stort jobb i gott samarbete med Messukeskus för ett fint och framför allt ett säkert mässevenemang. Denna kunskap kommer vi att använda då vi förbereder Vene 22 Båt -mässan och gör den till ett ännu bättre evenemang. Vi överger ändå inte båtfolket nu, utan presenterar båtar och allt som har med båtliv att göra på det nya Vene 21 Båt online -evenemanget nästa februari”, konstaterar Kim Koskinen, styrelseordförande för Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf.

Messukeskus har nu framgångsrikt organiserat flera online-evenemang under den exceptionella perioden. ”Nästa februari kan man bekanta sig med nya båtar, tillbehör och utrustning på det nya Vene 21 Båt online -evenemanget. Vi skämmer bort båtvänner med det nya online-evenemanget, eftersom det erbjuder lockande utbud och innehåll för var och en båtvän,” säger Juha Kuusla från Messukeskus, ansvarig för båtmässan. ”Vi tror på online-evenemangens kraft nu under dessa exceptionella tider. Online-evenemangen bjuder på viktigt innehåll, erbjuder mervärde och möjliggör virtuella möten mellan besökare och företag. När vi igen kan träffas, ger nätet mervärde vid sidan av fysiska evenemang.”

Messukeskus är förberedd på att arrangera evenemang tryggt på Mässcentrum i Helsingfors genast då det enligt myndigheterna är möjligt. Stora evenemangsutrymmen, luftkonditionering och specialarrangemang gör det möjligt att arrangera mässor även under exceptionella förhållanden. Messukeskus följer noggrant myndigheternas instruktioner och agerar enligt dem.

Vene 21 Båt online-evenemanget arrangeras 12. – 21.2.2021 på www.venemessut.fi. Nordeuropas största båtevenemang Vene 22 Båt -mässan arrangeras 11. – 20.2.2022 på Messukeskus i Helsingfors. Messukeskus arrangerar båtmässan på uppdrag av Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf. I februari förra året deltog 282 utställare och 27 819 m2 utställningsyta var i bruk på Vene 20 Båt-mässan.

www.venemessut.fi

Mera information: Messukeskus, informatör Teija Armanto, tel. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf, VD Jarkko Pajusalo, tel. 040 673 4032, jarkko@finnboat.fi