Mastovajoissa tungosta

Veneet nostetaan Liuskasaaressa perjantaina ja lauantaina. Saaressa talvehtivilla veneillä on etuoikeus säilyttää mastoja seuran kahdessa mastokatoksessa. Kevyemmät mastot tulee nostaa ylähyllyille ja painavammat alas. Mastoista on purettava saalingit ja muut ulokkeet. Vantit ja fallit on sidottava tiiviisti mastoon. Mastoihin on laitettava veneen nimi selvästi esim. oranssiin teippiin joka näkyy hyvin. Muistutamme että puomit ja spinnupuomit on säilytettävä veneen kannella eikä niitä saa laittaa mastokatokseen.

Liuskaluodon mastovaja on vielä syys-lokakuun valmennuksen käytössä. Mastohyllyt avataan paikoilleen vasta 25.10. talkoissa jonka jälkeen sinne saa nostaa isojen veneiden mastoja. Siihen saakka mastot on säilytettävä kentän reunassa pukeilla.

Luvattomat ja nimettömat mastot poistetaan katoksista.