Flagghissning på Skifferholmen 1.5. 12.00

Kommodorerna hissar flaggan men inga gemensamma festligheter i Paviljongen eller klubbrummet
denna vår.