Vårmöte 25.3.2020 – uppskjutet

Möteskallelse

Helsingfors Segelsällskap r.f:s stadgeenliga vårmöte sammankallas onsdagen den 25.3.2020 kl 18 på Skifferholmen.

Agenda se bilaga.  Övriga möteshandlingar skickas per e-post till medlemmar och finns till påseende på kansliet.

Coronavirusläget ändras dagligen och  styrelsen följer med situationen och myndigheternas råd. Styrelsen sammanträder den 16.3. och informerar om eventuella förändringar gällande vårmötet.

  

Helsingfors 15.3.2020

HSS Styrelse

FöredragningslistaEsityslista

Uppdatering 16.3.2020: Vårmötet uppskjuts till ett senare datum. Möteshanlingarna skickas till medlemmar per e-post enligt normal tidtabell.