SJÖTRAFIKLAGEN TRÄDER I KRAFT 1.6.2020

Den nya sjötrafiklagen träder i kraft 1.6.2020. Den för med sig förändringar för båtfararna. Det är skäl att bekanta sig med den inför inkommande säsong. Den nya lagen, liksom den gamla, förutsätter att flytvästar alltid finns ombord i motorbåtar och i över fem meter långa segelbåtar. Förändringar kommer gällande vem som ansvarar för fritidsbåtsportens säkerhet. Detta är en märkbar förändring. Förändringen berör befälhavarbegreppet inom fritidsbåtsporten. Inom yrkessjöfarten har detta funnits redan länge, men inom fritidsbåtsporten är detta nytt.

Farkostens befälhavare ansvarar för båten under gång och passagerarnas säkerhet. Hen ansvarar bl.a. för att passagerarna i båten bär flytvästar då omständigheterna så fordrar. Dessutom ansvarar hen för att farkosten är trygg och säker för den planerade färden, och att utrustningen är i skick och lätt till hands.

Mer om lagens innehåll finns på:

Tarkemmin lain sisältöön voi tutustua mm. Traficomin julkaisussa

ja Finlexin verkkosivulla suomeksi och på svenska