INSTÄLLD: Välkommen till diskussionskvällen kring HSS Företagssamarbete 11.2.

HSS Klubbrum, Skifferholmen, tisdag 11.2.2020 kl 17.30-20.00. – DISKUSSIONSKVÄLLEN ÄR INSTÄLLD

Välkommen till en för alla medlemmar öppen och informell diskussionskväll angående HSS företagssamarbete. Vi ser framemot att träffa så många aktiva och intresserade som möjligt. HSS söker nya samarbetspartners och företagskunder. För att underlätta era möjliga insatser och hjälp i detta har vi framställt färdigt HSS material till potentiella företag och organisationer.

Det behövs aktiv online marknadsföring och kommunikation i olika former och kanaler för att stöda HSS företagsförsäljning. Kanske din insats kunde vara att hjälpa skapa och distribuera videoinlägg (via YouTube/Instragram/Facebook) eller annat material till ditt eget nätverk angående t.ex. seglingstävlingar, event, try out dagar, HSS möteslokaler du eller ditt företag själv utnyttjat, junioraktiviteter, SC träningar och andra social tillställningar på HSS.

Kaffe/tee och tilltugg serveras under diskussionskvällen. Diskussionen modereras av Ahti Leväaho (HSS styrelse, tel. 050 5810800) and Mikael Aminoff (HSS Partnerships, tel. 0400 412805).

Välkommen med!

Levis & Micke