Höstmötet onsdagen den 20 november 2019 klockan 18 på Skifferholmen

På mötet väljs styrelsemedlemmar och styrelsens förslag till budget samt verksamhetsplanen för 2020 behandlas.

Den officiella kallelsen publiceras i Hufvudstadsbladet senast 10.11. Möteshanlingarna skickas per e-post till medlemmarna.