Foto: Jorma Rautapää

SBF påminner om båtförarens ansvar

Den tragiska båtolyckan på lördagen påminner oss om vikten av kunna hantera sin båt. Havet är ej det samma som landsvägen, omständigheterna har stor betydelse. Att hålla kontinuerlig utsikt, följa övriga båtar och navigera är ett måste. Man bör känna till väjningsreglerna.

– Vi på SBF vill påminna om säkerheten på sjön och om vikten av den skolning som finns för båtförare. Det är viktigt att trygga såväl sin egen som övriga sjöfarares säkerhet. Då man åker ut på sjön bör man ha kunskap att hantera sin båt påpekar SBF:s förbundsstyrelses ordförande Jan Jansson.

Nuvarande sjöfartslags paragraf fem sammanfattar bra vad man måste beakta på sjön. Följande översättning av den finska texten sammanfattar grundtanken:

Båtens användare måste följa av omständigheterna krävd noggranhet och försiktighet och verka så att denne inte utan tvingande skäl försvårar eller stör övriga som rör sig på sjön, ej heller sätta andra i fara eller orsaka skada åt andra.

1. Juni 2020 träder den förnyade sjöfartslagen ikraft. Kaptenens ansvar blir större och klarare. I fortsättningen måste en fritidsbåt mm. alltid ha en kapten som ansvarar för båtens framförande och passagerarnas säkerhet. Kaptenens ansvar och roll har varit en tung sak vid förnyande av sjöfartslagen.

Info om den nya sjöfartslagen hittas här (bara på finska).

Vi på SBF utbildar föreningarnas egna utbildare, som i sin tur skolar föreningarnas medlemmar. Via SBF:s skolningssystem får båtförare teorikunskap och praktiska färdigheter.

– Detta förbund-förening samarbete är speciellt viktigt. Föreningarna erbjuder olika kurser åt sina medlemmar – vissa föreningar ger t.om. praktisk båthanteringsskolning åt nya medlemmar. Känslan av trygghet blir också bättre då man kan fråga andra klubbmedlemmar om saker man grubblar på. Om de egna båtkunskaperna känns, ens lite, osäkra, rekommenderar jag att man frågar sin egen förening vilka kurser finns, påpekar Jansson.