Jan Thorström är SBF nya verksamhetsledare

Jan Thorström valdes till Segling och Båtsport i Finland rf:s (SBF) nya verksamhetsledare. Thorström har verkat som tf verksamhetsledare sedan senaste sommar.  Han har arbetat för SBF sedan förbundet grundades år 2011.

– Jag tar emot uppdraget med stor iver och fortsätter med glädje det arbete, som jag fått lära mig det senaste halvåret. Vårt förbund arbetar på ett brett fält och är välmående. Det är en glädje för mig att få lotsa förbundet, säger Thorström.

– Rekryteringsprocessen var fin och givande. Glädjande var att så många fina sökanden var intresserade av uppdraget. Jan har visat att han behärskar förbundets alla olika verksamhetsområden och att han som förman och verksamhetsledare är rättvis. Beslutet var därför slutligen lätt, berättar SBF:s förbundsstyrelsens ordförande Jan Jansson.

Mera info: Jan Thorström, 050 588 6309 och Jan Jansson, 0400 561 557