Vårmöte 21.3.

Helsingfors Segelsällskap r.f:s stadgeenliga vårmöte sammankallas torsdagen den 21.3.2019 kl 18 på Skifferholmen. Möteshandlingar skickas per e-post till medlemmar och finns till påseende på kansliet. Välkommen!

Helsingfors 11.3.2019

HSS Styrelse