Jan Jansson ny ordförande för Segling och Båtsport i Finland

Segling och Båtsport (SBF) rf:s höstförbundsmöte hölls söndagen 25 november på Fiskartorpet i Helsingfors. På mötet valdes styrelsens nuvarande viceordförande Jan Jansson till ordförande för förbundsstyrelsen för perioden 2019-2020. Han fick 427 röster av totalt 734. De övriga kandidaternas röstetal var: Esko Kilpi 173 röster och Henrik Andersson 118 röster.

–  Jag är verkligen tacksam, till och med överraskad, för det stora stöd, som jag fick. Ödmjukt tar jag emot den här uppgiften, det är lätt at gå vidare eftersom förbundet är i gott skick, både vad beträffar verksamheten och ekonomin. Samuli Salanterä, som nu avgår som ordförande, har gjort ett gott arbete och gjort det lätt att ta löver, säger Jan ”Janne” Jansson.

Jansson är medlem i Kuopion Pursiseura och Gamlakarleby Segelförening. Han var kommodor för Kuopion Pursiseura år 2014-2017. Till sin utbildning är han diplomekonom och har lång karriär i ledande uppgifter inom byggvaruindustrin bakom sig.

Styrelsemedlemmarna Henrik AnderssonKatja Rytkönen och Jyrki Santaholma, som var i tur att avgå, omvaldes. Till ny viceordförande i stället för Jan Jansson valdes Patrick Andersson. Som övriga nya medlemmar invaldes Peter Remahl och Sami Seliö. I styrelsen fortsätter Ari AronniemiPia GrönblomFreyr Riska och Tom Tallberg.

Samuli Salanterä, ordförande för förbundsstyrelsen sedan år 2013, avgår efter ha lett förbundet under tre tvåårsperioder. Han tilldelades under höstförbundsmötet förbundets förtjänsttecken i guld som ett erkännande av hans förtjänstfulla arbete seglingen och båtsporten till fromma.

– Förbundets ekonomi är i skick, de anställda i SBF kan sin sak och vi har en fin arbetsgemenskap. Inom elitsporten har vi framgång både i motorbåtssport och i de olympiska klasserna i segling. Vårt utbildningssystem fungerar och juniorverksamheten är stark. Jag upplever att följande ordförande har ett bra utgångsläge, kommenterar Salanterä.

Under mötet fastställdes också verksamhetsplanen och budgeten för år 2019.

Segling och båtsport i Finland rf, styrelsen 2019:

Jan Jansson, ordförande

Patrick Andersson, viceordförande

Henrik Andersson (kommittén för träning och elitkappsegling)

Ari Aronniemi (utbildningskommittén)

Pia Grönblom (barn- och ungdomskommittén)

Peter Remahl (organisationskommittén)

Freyr Riska (kappseglingskommittén)

Katja Rytkönen (kommittén för kommunikation och marknadsföring)

Jyrki Santaholma (kommittén för sjösäkerhet)

Sami Seliö (kommittén för hastighetstävling)

Tom Tallberg (kommittén för båtsport)

Läs hela nyheten här