Trutarna på BS

Gråtrutarnas samseglats och utflykt i år onsdagen den 13 juni gick över Kronbergsfjärden till BS, med motiveringen: Lär känna grannarna. Vi blev väl mottagna.

Samsegling? Två båtar var anmälda och en ställde upp, men de fyra trutarna ombord fick en härlig solvädersseglats runt Enskär, Ytterskär, Gråhara och in genom Gustavs Svärd till BS. De övriga trutarna kom landvägen.

Värdarna vid BS klubbafton ställde upp med representanter på hög nivå. Förra kommodoren Christian Borenius hälsade välkommen och belyste sedan problematiken med bron som skall byggas över Kronbergsfjärden. Trutarna såg från paviljongen hur den fina utsikten över fjärden kommer att skövlas. Henry ”Heffe” Ericsson berättade om BS förr och nu. Senare fogade sig nuvarande kommodoren Ben Melin och sekreteraren Gunnevi Salo till sällskapet som sammanlagt bestod av ca 25 seglare.

Gråtruten Lasse Näsman gladde värdarna med att lämna över en BS-relik; hans morbror Hardy von Nandelstadhs BS-seglarmössa. Morbror var en av initiativtagarna när BS grundades 1930. Han överlämnade också ett inramat fotografi från samma år med morbrodern och två andra BS-pioniärer, Åke Svenns och den senare hedersmedlemmen i HSS Sven Peacock.

Skaran trutar var tämligen liten, 16 var anmälda och 13 ställde upp på den lyckade träffen.

Bilderna: Seglade trutar Elisabeth Helander, Patrick Zilliacus och Peter Rosenblad, sitsen på BS samt Heffe och Pippe Ericsson. Peter Rosenblads fina bilder kan ni se på adressen

https://1drv.ms/f/s!ArTacO3clS79mjPzHGJYR3IXm5Dg