Förbindelsefärjans tidtabell under midsommar

På midsommarafton körs turerna enligt normal tidtabell. Under midsommarlördag och -söndag kör färjan första turen mellan fastlandet och Skiffergrundet och -holmen undantagsvis först klockan 10:00. Färjans tidtabell förblir bortsett uppskjuten starttid oförändrad.

 

Fredag 22.6. 8-23

Lördag 23.6. 10-23

Söndag 24.6. 10-23