Mjölöutflykten

De sexton gråtrutarna var nöjda med sin utflykt till Stora Mjölö söndagen en 27 augusti. Många vandrade fritt omkring, hälften deltog i lunch på officersklubben och en del gick en guidad rundtur som de mycket berömde. Liksom alla öar är Mjölö mycket större än vad man tror sett från havet. Terrängen är lummig lövskog och delvis mörk ogenomtränglig granskog. Själva fästningen var en imponerande bergsimitation och en del kanoner fanns att se. De tomma husen var något kusliga. Havet kryllade av båtar denna sista weekend i augusti.

Det är fint att många av försvarets tidigare öar öppnas för allmänheten som nya utflyktsmål. Gästhamnen på Mjölö var full med båtar, också övernattande. Ifjol besökte vi Lonnan och Skanslandet är säkert enastående. De nya hamnarna behövs för båtfolket.

Bilderna Hannu Vaahtoranta & Rolf Kokkola

Gråtrutarna invaderar Stora Mjölö, beser bergsbunkern. Vildvuxna prydnadsväxter och fina klippor.