Nöjda Gråtrutar på Gråhara

De lovade vindar upp till 19 m/s och regn inför Gråtrutarnas besök på Gråhara lotsstation. Till all lycka kom det en lucka i molnen och vinden hade inte ännu ökat, när sju Gråtrutar samlades vid Skatuddens Kasino.

Lotskuttern kom punktligt kl.09. Vi rymdes alla in i hytten och satte kurs ut mot Gråhara. Ute på holmen hälsade lotsålderman Kaarlo Munkki oss välkomna med kaffe. Han berättade om lotsarnas arbete nu och förr. Han hade en lång praktik i handelsflottan bakom sig innan han blev lots. Trots att linjefartygen går utan lots, så har lotsarna ändå tillräckligt med arbete med kryssningsfartygen och fartyg som kommer sporadiskt till Finland. Fyra lotsar samt några lotskutterförare vistas på Gråhara samtidigt. Diskussionerna gick och sedan fick de som så önskade gå upp i fyrtornet. Till lunch bjöd lotsarna Gråtrutarna på laxsoppa, som föreståndarinnan hade färdigställt.

Det blev tid att avtacka våra värdar med HSS 100-års historik och Sven-Erik Nylunds diktbok ”Slätklättring” som komplement till biblioteket på stationen. Hemfärden skedde i låringssjö genom Gustavssvärd, vinden hade friskat i under vår vistelse på holmen. Vi var nöjda med resan.

Sven-Erik N.

Se också Uffe Wahlströms bilder och hans text om Gråhara under länken : https://goo.gl/photos/F5YjU9vdDefeiPDJA.

Utflykt för alla gråtrutar blir det i augusti. Kommittén har fått påstötar om  Mjölö som mål. Den fina fästningsön har ju nu öppnats för allmänheten. Vi återkommer.

Trevlig sommar!

Rolf