XO America’s Cup Lounge

XO har hämtat America’s Cup Lounge till HSS Hang Groop rummet. Emirates Team New Zealand från Nya Zeeland utmanar Oracle Team USA i America’s Cup finalen som börjar den 17 juni. HSS-medlemmar är välkomna att följa med tävlingen i Hans Groop rummet under följande tillfällen:

17-18 juni 20:00-21:30

24-27 juni 20:00-22:00