Gasinstallationsgranskning måndagen den 12.6.

Intyg över godkänd flytgas installation.

Besiktningsnämnden påpekar att alla båtar med flytgas installation måste ha skriftligt intygatt installationen är enligt förordningarna gjord. Om Er båt inte har ett sådant intyg tag kontakt med Kristina på kansliet för att boka tid.HSS ordnar kontroll av gasinstallationerna för HSS båtarna måndagen den 13.6. kl 15-. För att försäkringen skall vara i kraft fodras ett skriftligt intyg och besiktnings direktivenfodrar det också.En godkänd gasinstallation har också stor betydelse för brandsäkerheten i hamnarna.

 

KäytäNestekaasuaOikein PDF