Helsingfors Segelsällskap r.f:s stadgeenliga vårmöte sammankallas måndagen den 8.6.2020 kl 19.30 på Skifferholmen i klubbrummet.

På mötet behandlas de stadgeenliga ärenden. Möteshandlingarna skickas per e-post till medlemmarna och finns till påseende på kansliet.

Helsingfors 27.5.2020