Möteskallselse
Helsingfors Segelsällskap r.f:s ordinarie höstmöte sammankallas torsdagen den 22.11.2018 kl 18 på Skifferholmen. På mötet behandlas de stadgeenliga ärenden.
Möteshandlingarna skickas per e-post till medlemmarna och finns till påseende på kansliet.
Helsingfors 12.11.2018
HSS Styrelse