Carl August Ehrensvärds laveringar från Sveaborg och finska skären

Som många andra har Paul Suominen fascinerats av fästningsbyggaren Ehrensvärd konstnärliga verksamhet så till den grad att han har gjort egna kolorerade kopior av Ehrensvärds tuschmålningar. Pauls verk var utställda förra sommaren i magasinen vid Skeppsbron i Lovisa. Utställningen togs väl emot i den lokala pressen.

Paul kommer till gråtrutarnas sits på restaurang Seahorse fredagen den 15 februrari kl 17, visar en del av sina tavlor och berättar om processen bakom sitt intressanta projekt.

Det blir också trevligt umgänge och för trutmagar goda strömmingar står till buds. Värt att komma med!