Hallitus esittäytyy – Julia Koivula, Sailing and Windsurfing Center

Min passion för segling föddes på HSS nybörjarkurs i augusti 2021.  Sedan dess har jag hunnit stifta bekantskap med Sailing Centers Laser 16-, Elliott 6- och J70-båtar, men också med glädjande många av klubbens medlemmar – och deras båtar.  Speciellt stolt och glad är jag över att redan i fjol ha fått delta i havskappseglingsklassikern Gotland Runt, där vi med s/y Antama lyckades vinna Swan Classic-klassen.

Kärleken till havet och fascinationen för både ban- och havskappsegling har för mig även lett till ett stort intresse för klubben och dess verksamhet. I styrelsen är min uppgift att representera Sailing & Windsurfing Center. SWC är ett mångkulturellt, socialt och aktivt sällskap av seglare på olika nivåer. Jag vill se till att SWC och klubben som helhet kan erbjuda en inspirerande och högklassig verksamhet där alla kan känna sig hemma, där var och en kan njuta av och utvecklas inom sporten på sitt sätt  – och där samhörigheten och gemenskapen är viktiga.

Utanför seglingen har jag studerat filosofi och filmvetenskap i Storbritannien och Danmark och verkar idag i fintech-branschen. Under sommaren hittar man mig oftast på Skifferholmen, men det går också bra att mejla jikoivula@gmail.com.

 

My passion for sailing began at an HSS beginners’ course in August 2021. Since then, I’ve become familiar with Sailing Center’s Laser16, Elliott 6 and J70 fleet, but also delightfully many club-members – and their boats. I’m especially happy and proud that I’ve already gotten to participate in the renowned offshore race Gotland Runt, where we managed to win the Swan Classic-class with s/y Antama.

My love for the sea and fascination with both inshore- and offshore-racing has also lead to an interest in the club and its affairs. On the board my task is to represent Sailing & Windsurfing Center. SWC is a multicultural, social and active group of sailors of varying levels. I want to make sure SWC and the club can offer inspiring and exceptional activities, in an environment where everyone can feel at home and advance in the sport in their own way – where a sense of belonging and community are important.

Outside sailing I’ve studied philosophy and film studies in the UK and Denmark, and am currently working in the fintech industry. During the summer you can usually find me on Liuskasaari, but you’re also welcome to contact me at jikoivula@gmail.com.