Klassikkokomitea järjestää, regattoja, symposiumeja ja suunnittelee klassikkokeskusta

HSS on Suomen ylivoimaisesti suurin klassisten purjeveneiden seura Suomessa. Seuran rekisterissä on 50 klassikkoa ja moni niistä on kulttuuri- ja purjehdus historiallisesti arvokkaita museoviraston K-rekisteriin merkittyjä veneitä. HSS:n klassikkopurjehdusta edistävä klassikkokomitea on nyt jälleen toiminnassa joidenkin välivuosien jälkeen.

Kaksi kertaa kokoontuneen komitean jäseniä ovat Sakari Kosunen (vt.pj), Katri Saarenheimo, Silja Rytikangas, Jerry Hultin, Antti Voutilainen, Kim Hoim, Kim Weckström, Tapani Koskela ja Oliver Keturi. Myös HSS:n kehityspäällikkö Rosa Lindqvist ja koordinaattori Kristina Lindqvist osallistuvat komitean toimintaan. Kaikki muut kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.
Komitea edistää klassikkopurjehdusta sekä oman seuran piirissä että yhteistyössä muiden seurojen kanssa. Samalla komitea vaalii seuran historiaa ja perinteitä.
Komitea määritteli päätehtävänsä kaudelle 2023-2024 seuraavasti:
1. Kehittää ja järjestää Samppanjaregatta 19.-20. elokuuta. Samppanjaregatta tulee olemaan seuran 130-vuotisjuhla regatta. Ohjelman suunnittelu
on alullaan.
2. Ideoida HSS.lle Klassikoiden purjehduskeskusta osana seuran kiinteistöjen kehityshanketta
3. Järjestää vuosittainen kansainvälinen Klassikkosymposiumissa yhdessä SPV:n ja kymmenen muun pursieseuran kanssa
4. Osallistua seuran 130-vuotis vuosikirjan tekoon
5. Luoda klassikkopurjehdus-ohjelma HSS nuorille purjehtijoille.
Ensitöikseen komitea on luonut rekisterin HSS:n klassikkoveneistä ja niiden omistajista, avanut Whatsapp ryhmän kaikille
klassikkoveneiden omistajille, sekä kutsunut klassikkopurjehtijat ensimmäiseen klassikoille suunnattuun kilpailunjärjestäjäkursille lauantainan 11.3. Ilmoittautuneita on kymmenkunta mutta vielä mahtuu mukaan. Timo Saalastin (Sagitta) kotona järjestettävän kurssin jälkeen  on tiedossa riista illalliset osallistuille.
Lisää tietoja Sakarilta  ja Rosalta
sakari.kosunen@gmail.com
rosa@helsinkisailing.com