Seapoint keskittyy kehittyvään veneilyyn, uusiutuviin polttoaineisiin ja vastuulliseen palveluvalikoimaan panostaen

Seapoint mahdollistaa keskimäärin 90% pienemmät veneilypäästöt tuomalla valikoimiinsa täysin uusiutuvan Seapoint New Dieselin ensimmäisenä veneasemaketjuna Itämeren alueella. Tuotetta on jo mahdollista tankata Korpoströmin ja Liuskaluodon asemilla.

100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistettu Seapoint New Diesel soveltuu kaikkiin Dieselmoottoreihin. Tuote palaa moottorissa puhtaasti, mikä tarkoittaa kevyempiä lähipäästöjä ja pienempää kuormitusta rannikkoalueen ilmastolle. Yhdessä korkean setaaniluvun kanssa, rikitön, hapeton ja aromaatiton Seapoint New Diesel mahdollistaa huippusuorituskyvyn ja puhtaan palamisen vastaten tai ylittäen parhaiden fossiilisten dieselpolttoaineiden ominaisuudet. Tuote ei sisällä FAMEa tai RMEtä.

Vapaa ja vastuullinen veneily ovat osa Seapointin ydinarvoja. Uusiutuvien polttoaineiden lisäksi kehittyvän veneilyn kulmakiviä Seapointin valikoimassa ovat ketjun myymät kausiveneoikeudet sekä myrkkymaalien vaihtoehdoksi tarjottu Seapoint Brush-palvelu. Kauden 2022 uutuutena ketju tuo asemilleen myös levähavaintopalvelun yhteistyössä Origin By Oceanin kanssa. Palvelu mahdollistaa paikallisten sinilevähavaintojen ilmoittamisen tutkimus- ja merenpuhdistuskäyttöön Seapoint-asemilla.

Lisätietoja,

Toimitusjohtaja
Fredrik Ekroos
+358400566 140
fredrik.ekroos@juvashipping.fi