Kaasulaitteet

NESTEKAASULAITTEET VENEESSÄ

Nestekaasulaitteita on veneissä käytetty kymmeniä vuosia, ja vaikka ne ovat huollettuina ja oikein käytettyinä oivallisia veneilyn mukavuutta lisääviä laitteita, ei niiden merkitystä paloturvallisuuteen vaikuttavana tekijänä pidä unohtaa. Kaasulaitteen turvallisuus muodostuu laitteen teknisestä turvallisuudesta ja kaasulaitteen oikeasta käytöstä. Valmistajalla on vastuu siitä, että laitteet ovat turvallisia. Käyttäjän vastuulle jää annettujen ohjeiden noudattaminen. Erityisesti on otettava huomioon se, etteivät eri maiden nestekaasujärjestelmät ole täsmälleen samanlaisia, ja siksi ulkomailta tuotujen veneiden kaasulaitteita ja niiden asennuksia voi joutua muuttattamaan ja niiden asennuksen vaatimusten mukaisuus on aina syytä tarkastuttaa valtuutetulla kaasuasentajalla.

Nestekaasuna myytävä propaani on luokiteltu palo‐ ja räjähdysvaaralliseksi kemikaaliksi. Tämä nestekaasun ominaisuus on veneilijän ja venettä katsastavan syytä ottaa tarkasti huomioon. Nestekaasu on erittäin helposti syttyvä ilmaa raskaampi kaasu, mikä erityisesti veneissä usein tarkoittaa, että vuotanut kaasu valuu pilssiin eikä pääse sieltä poistumaan helposti itsestään. Vuotojen havaitseminen on osa jatkuvaa veneen vuosittaista huoltoa ja veneilijän tulisi sekä osata että tehdä tarkistus vuosittain.

Nestekaasulaitteiden käytössä on muistettava, että

‐ älä milloinkaan käytä nestekaasulaitteita muuhun kuin niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen,

‐ letkuasennukset saat tehdä itse, mutta kiinteissä asennuksissa on käytettävä aina hyväksyttyä kaasuasennusliikettä, ‐ huolehdit ilmanvaihdosta, koska nestekaasulaitteet tarvitsevat oikein toimiakseen kaasun lisäksi palamisilmaa ja jollei sitä ole riittävästi, syntyy häkää ja

‐ sytytät kaasun heti avattuasi laitteen sulkuventtiilin (hanan)

Nestekaasun käyttäjä voi itse vaihtaa huonokuntoisen letkun uuteen, tarkkailla putkiston ja letkuliitosten tiiviyttä sekä huolehtia käyttölaitteiden polttimien puhtaudesta. Kiinteisiin putkistoihin ja käyttölaitteisiin tarvittavat korjaukset ja huoltotoimenpiteet saa tehdä vain hyväksytty kaasuasennusliike.

1. Tarkista letkun kunto sekä letku‐ ja putkiliitosten tiiviys kerran tai pari vuodessa.

‐ Letkun kunnon voit tarkistaa yksinkertaisesti taivuttelemalla sitä ja katsomalla onko siinä murtumia.

‐ Letku‐ ja putkiliitosten tiiviyden voit tarkistaa sivelemällä saippualiuosta mahdollisiin vuotokohtiin.

‐ Vuotokohtia ei saa etsiä palavalla tulitikulla tai muulla liekillä.

2. Toimi aina niin, ettei nestekaasua pääse vuotamaan pulloventtiilistä, letkusta, liitoksesta tai kaasupolttimesta.

3. Suosittelemme lämpimästi kaasuvaroittimen asentamista.

4. Säilytä nestekaasupullo aina pystyasennossa ja varmista, etteivät ne pääse liikkumaan.

5. veneessä saa säilyttää enintään 25 kg. nestekaasua.

Lisäksi jokaisen on hyvä tutustua Tukesin julkaisemaan Käytä nestekaasua oikein ‐oppaaseen.

(lähde: Tukes)

Lisätietoja seuran katsastuspäälliköltä Ernst Tillanderilta puh. 0400605952 ernst.tillander@gmail.com