HSS palkkaa päävalmentajan Argentiinasta / HSS hires a head coach from Argentina

HSS palkkaa kaudelle 2020 päävalmentajan. Päävalmentaja toimii myös Laser Black -ryhmän vastuuvalmentajana. Uusi päävalmentaja on Argentiinasta kotoisin oleva 29 vuotias Juan Mazzini, joka vieraili HSS:llä elokuussa 2019.

Päävalmentaja Juanin tärkein tehtävä on huolehtia seuran valmennusohjelmasta kokonaisuutena. Seuran valmennusohjelma käsittää juniori-, purjelauta- ja aikuistoiminnan. Päävalmentaja huolehtii siitä, että kokonaisuus toimii ja jokainen urheilija kehittyy sekä löytää itselle sopivan luokan ja tavan harrastaa sekä kilpailla. Päävalmentaja toimii HSS:n valmennustiimin vetäjänä ja valmentaa säännöllisesti jokaisen valmentajan kanssa. Päävalmentajan palkkaaminen kehittää koko seuran valmennusta ja nostaa etenkin vesillä tapahtuvan harjoittelun laatua.

Juan vastaa itse Laser Black -ryhmän valmennuksesta. Laser Black -ryhmä on HSS:n junioriryhmistä tasoltaan kovin ja ryhmä tähtää menestykseen kansainvälisissä arvokisoissa. Ryhmän nykyinen vastuuvalmentaja Matias Mikkola on opintojensa loppusuoralla ja siirtyy oman alan töihin. Matias on valmentanut HSS:llä laser ryhmää jo kuuden vuoden ajan ja tehnyt erinomaista työtä.

”Matias on kehittänyt ryhmän valmennusta pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. Tulokset ovat selkeitä. Matias ja Juan valmensivat sekä keskustelivat paljon Juanin vierailun aikana elokuussa. Juanilla on hyvä kuva siitä mitä Matias on tehnyt vuosien varrella ja Matias on perehdyttänyt hänet hyvin vastuuvalmentajan tehtävään sekä ryhmään. Matiaksen seuraajan löytäminen ei ole ollut helppo tehtävä, mutta olemme erittäin tyytyväisiä uuteen palkkaukseen. Ryhmän purjehtijat olivat myös itse tyytyväisiä uuteen valmentajaan vierailun jälkeen, mikä on ehdottoman tärkeää.” toteaa seuran valmennuksesta vastaava Rosa Lindqvist.

Matias Mikkola on valmentanut laser ryhmää jo kuusi vuotta

Juan on valmentanut viimeiset kymmenen vuotta ammatikseen. Tämän lisäksi hänellä on tutkinto Buenos Airesin yliopistosta kauppatieteen liiketoiminnan hallinnosta. Juan on valmentanut mm. Argentiinassa, Myanmarissa, Belizessä ja USA:ssa. Hän on valmentanut ISAF Youth Worlds (nyk. World Sailing) arvokilpailuissa Belizen maajoukkuetta, Aasian ja Amerikan mestaruuskilpailuissa Myanmarin ja Belizen maajoukkueita, Argentiinan Laser 4.7 maajoukkuetta MM kisoissa sekä muissa kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Juanilla on oma purjehdustiimi USA:ssa, jonka kanssa hän jatkaa yhteistyötä myös kaudella 2020.

”Juan on erinomainen valmentaja juuri HSS:lle, koska hänellä on osaamista kaikilta tarvitsemiltamme osa-alueilta. Hänellä on tietenkin vankka osaaminen junioripurjehduksen parissa, jonka lisäksi hän on valmentanut Argentiinassa Techno 293 -luokkaa kun maa aloitti satsaukset nuorten Olympialaisiin 2018 sekä kisannut itse aktiivisesti köliveneluokissa. Ei ole helppoa löytää valmentajaa joka vastaa meidän tarpeisiin sekä juniori- että aikuispurjehduksen parissa että purjelautailussa.” summaa Rosa.

Talven 2020 aikana Juan valmentaa HSS:n optimistijollia sekä lasereita talven harjoitusleireillä ja regatoissa. Talven aikana päästään mahdollisesti harjoittelemaan yhdessä USA:n optimisti- ja laser 4.7 purjehtijoiden kanssa. Juan saapuu Suomeen huhtikuun puolessa välissä ja on täällä lokakuun puoliväliin asti täyspäiväisesti. Hän tulee viettämään aikaa vesillä kaikkien juniori-, purjelauta- ja aikuisryhmien kanssa keskittyen ensisijaisesti kisaryhmiin.

 

HSS hires a head coach from Argentina

HSS hires a head coach for the 2020 season. The head coach will be also responsible coach for the Laser Black team. New head coach is 29 years old Juan Mazzini from Argentina, who visited HSS in August 2019.

Head coach Juan’s most important task is to take care of the club’s coaching program as a whole. The club’s coaching program includes junior, windsurfing and adult activities. The goal is to bring current junior, windsurf and adult programs closer each other. Every athlete and sailor should find an interesting and motivating way and class to sail and comptete. The head coach acts as head of the HSS coaching team and coaches regularly with each coach. Hiring a head coach improves the quality of training, especially in the water.

Juan himself is responsible for coaching the Laser Black team. Laser Black group is the highest group of HSS junior groups and aims for success in international competitions. The group’s current responsible coach, Matias Mikkola, is in the final stage of his studies and is moving into his studies field job. Matias has been coaching at HSS for six years and has done an excellent job.

“Matias has been developing laser team on a long-term and systematic basis. The results are clear. Matias and Juan coached and talked together a lot during Juan’s visit in August. Juan has a good sense of what Matias has done over the years and is well prepared for the season 2020. Finding a replacement for Matias was not an easy task, but we are very happy with Juan. Group sailors were also happy with the new coach after his visit, which is a very important thing. “says Rosa Lindqvist, who is responsible of coaching and training at HSS.

Juan has been coaching last ten years. He has a degree in business administration from the University of Buenos Aires. Juan has been coaching in Argentina, Myanmar, Belize and the US. He has coached in ISAF Youth World Championships (currently World Sailing) for Belize National Team, in Asian and American Championships for Myanmar and Belize National Teams, Argentina’s Laser 4.7 National Team in World Championships and other national and international competitions. Juan has his own sailing team in the US, with which he will continue cooperation during the 2020 season.

“Juan is an excellent coach for HSS because of his skills in all classes we have in our coaching program. Of course, he has a lot of experience in junior sailing, but he has coached also the Techno293 windsurf class in Argentina when the country began investing in it for the 2018 Youth Olympics. He has been also actively competing in the keel boat classes. It is not easy to find a coach, who have experience in all these classes. “Summarizes Rosa.

During the winter of 2020, Juan coaches HSS optimist and laser sailors  at winter training camps and regattas. US optimist and laser 4.7 sailors might join. Juan arrives in Finland mid-April and will be here until mid-October full-time. He will be spending time with junior, windsurfing and adult groups focusing primarily on racing groups.