KATSASTAJAN AJATUKSIA VENEIDEN KATSASTUKSESTA HSS:LLA

Jostain syystä jäi seurassamme kaudella 2018 huomattava määrä seuraan rekisteröityjä veneitä kokonaan katsastamatta. Syitä tähän me katsastajat pohdimme maaliskuussa kun pidimme kokouksen asian tiimoilta.
Joka maanantai avovesikaudella aina heinäkuun alkuun asti on ollut mahdollisuus katsastaa veneensä ja katsastajia on tänä aikana ollut koko ajan saarella tätä tehtävää hoitamassa. Silti kaikkia veneitä ei kaudella katsastettu.

Maassamme käytössä oleva, SPV:n seurat kattava huviveneiden katsastusjärjestelmä on mittakaavassaan ainutlaatuinen. Katsastamalla veneensä heti kauden alussa varmistuu siitä että joku toinenkin käy läpi veneen varusteet ja kunnon silmämääräisesti. Järjestelmän etuja on myös vakuutusyhtiöiden vakiintunut käytäntö myöntää katsastetulle veneelle alennusta vakuutusmaksusta. Turvavarusteiden kehittyessä määräyksiä uudistetaan vuosittain ja esim. pyroteknisiä merkinantovälineitä korvataan kiihtyvällä tahdilla LED-soihduilla ja elektroniikalla sääntöjen näin salliessa. Kaikki tämä muutos päivittyy vaivattomimmin hyväksytysti katsastetun veneen katsastuspöytäkirjaan.

Katsastamaton vene ei saa käyttää seuran perälippua ja katsastamattomuus johtaa HSS:llä lisäksi 200€ suuruiseen sanktiomaksuun. Lisäksi veneen katsastamattomuus saattaa mahdollisessa vahinkotapauksessa johtaa esim. vahingon omavastuuosuuden korotukseen mikäli veneelle on myönnetty katsastusalennus eikä sitä ole katsastettu.

Että katsastamattomien veneiden määrä saataisiin mahdollisimman pieneksi, olemme päättäneet että kaudella 2019 veneitä katsastetaan HSS:lla maanantaisin kuten tähänkin asti, mutta koko Kesäkuun ajan myös keskiviikkoisin. Tällä pyrimme siihen ettei ainakaan ajan puute tai katsastusaikojen sopimattomuus omaan kalenteriin vaikuta siihen että venettä ei voisi katsastaa.

Vaiva on pieni ja kyse on lopulta turvallisuudesta.

Lämmintä kevättä veneen kunnostukseen ja suotuisia tuulia kesäkaudelle.

Timo Back
Katsastaja, HSS