Ett segelsällskap med full service

Helsingfors segelsällskap HSS är ett segelsällskap med fullständiga tjänster för kapp- och långfärdsseglare. HSS representerar 124-år av seglingshistoria I Finland. Sällskapet har över 1000 medlemmar och 300 farkoster i sitt register. Sällskapet har en gästhamn, en bensinstation och kiosk. Klubbrestaurangen med terrass, har utsikt mot det öppna havet.

Det fjärde största HSS är ett av Finlands äldsta segelsällskap. HSS grundades 1893 för att erbjuda seglingsmöjligheter för den snabbt tillväxande medelklassen i Helsingfors. Tills dess hade seglingen uppfattats som en sport enbart tillgänglig för samhällstoppen.

I dag är HSS ett internationellt sällskap som använder sig av svenska, finska och engelska i träning och verksamhet. HSS är landets ledande juniorförening med över 150 barn och unga deltagare i den omfattande skolningsverksamheten.

Föreningen är också värd för landets största seglingscentrum för vuxna [link], som vill segla och träna utan att äga en egen båt. Sällskapet har 28 båtar för skolnings- och träningsändamål. Sällskapet erbjuder högklassig träning både för nybörjare erfarna seglare.

I hamnen ligger Nordens största, den över 80 båtar starka, klassikerflotta [link] förtöjd.

 

Medlemmarna har tillgång till sällskapets uthamnar – Andön i Ingå och Getören i Borgå Oinas skärgård.

HSS har vuxit snabbt under de senaste åren. Bakom tillväxten ligger den snabba utvecklingen inom juniorverksamheten och den handledda seglingen för vuxna.

 

Klubbliv

Klubbhuset och Uthamnar

Klubitoimikunnan tavoitteena on luoda HSS:lle tiivis, rento ja toisensa tunteva yhteisö.  Järjestämme kaikille avoimia, mielenkiintoisia tapahtumia, jonne kaikki seuran jäsenet voivat osallistua.

Liuskasaaren on kaiken seuratoiminnan yhteinen keskukseksi ja jäsenille mukava paikka harrastaa, viettää vapaa-aikaa ja tavata muita jäseniä. Liuskasaarta ja HSS:n eri tiloja sekä seuran yhteistä toimintaa kehitetään yhteistyössä koko seuran jäsenistön kanssa, ja kaikkeen klubitoimintaan toivotaan osallistujia kaikista harrastajaryhmistä.

Seuralla on kaksi ulkosatamaa, Andö ja Getören, joista löydät tarkempaa tietoa Satama-sivulta.

Jos haluat järjestää omia tapahtumia, ota yhteyttä kansliaan 09-633 637 tai hss@hss-segel.fi

Restaurang HSS Paviljong

Sällskapet har haft restaurang på Skifferholmen sedan år 1899. Paviljongen har i över 100 år varit ett hem för HSS medlemmar – Den har förenat och skapat trivsel.

Byggnaden, ritad av arkitekt Runar Finnilä, stod klar år 1949. Den fungerade som värd för vissa av kappseglingsarrangemangen under de Olympiska sommarspelen år 1952. Inredningen är ett fint helhetskonstverk – en kombination av Finniläs arkitektur, Björn Landströms fresker och Michael Schilkins keramikreliefer och fönsterglas.

Från restaurangsalen och terassen öppnar sig stadens finaste vy mot horisonten och Harmaja fyr. Restaurangen har varit öppen för allmänheten sedan 60-talet. Vi välkomnar varmt alla gäster! Sällskapets medlemmar erbjuds varje dag en ny seglar-meny men dryck till medlemspris. Säsongen inleds traditionellt den Första Maj med flagghissning kl.12. Ceremonin efterföljs av den gemensamma Första Maj -lunchen.

www.hsspaviljong.fi

Harmaalokit

Oletko ollut HSS:n jäsen yli 35 vuotta, olet yli 65-vuotta vanha tai tunnet itsesi sellaiseksi? Tule mukaan Harmaalokkien toimintaan!

Harmaalokit on perustettu edistämään vanhempien jäsenten viihtyvyyttä seurassa, sekä helpottamaan senioreiden purjehdusharrastamista. Tavoitteena on saada yhä enemmän Harmaalokkeja mukaan toimintaan.

Purjehduskauden aikana ennen juhannusta järjestetään yhteispurjehdus aktiiivisesti purjehtiville Harmaalokeille ja Harmaalokeille, joilla ei enää ole omaa venettä. Yhteispurjehdusta ollaan suunniteltu myös muille purjeveneille, kuten SM40 ja kaseille. Harmaalokkien olypmialaiset pidetään elokuussa, olisi mukavaa saada junioreita miehistöön. Myös Harmaalokkimarttojen toiminta jatkuu.

Lisätietoja: Rolf Kokkola, 040 5284297

 

HSS Historia

 

Helsingfors Segelsällskap r.f. (HSS) är Helsingfors näst äldsta och Finlands fjärde största segelsällskap. Sällskapet grundades år 1893 för att betjäna den snabbt växande svenskspråkiga medelklassen.

I september 1892  publicerade Hufvudstadsbladet en annons under rubriken ”Seglare Ohoj!” för att locka medlemmar till det nya sällskapet. HSS födelsedag är först den 7.1.1893 då guvernör Fjodor Heiden fastställde sällskapets stadgar. Efter det första verksamhetsåret hade sällskapet 65 medlemmar och 19 båtar i sitt register. De första damerna antogs som medlemmar 1897.

Sällskapet anordnade fyra kappseglingar under den första sommaren. De tidiga berömda båtarna var Karl Nordblads Ellida, V. Lindhols legendariska Uno och Gunnar Hjelts Bisquit. Juniorverksamheten började år 1932 då sällskapet anskaffade fem Ving-båtar för medlemmar som var under 18-år gamla.

 

HSS har traditionellt varit ett ledande kappseglingssällskap för mindre kölbåtar. Sällskapet understödde utvecklingen av mindre Skärgårdskryssare, speciellt 22 kvadratmeters klassen på 1910 och 20-talen. Sällskapet donerade pokalerna som det tävlades ivrigt om.

På 1930-talet bidrog HSS aktivt till den av Gunnar L. Stenbäck konstruerade Haj-klassens uppkomst. Haj-klassen var sällskapets största båtklass ända till slutet av 60-talet.

Hedersmedlem Hans Groop har haft det största inflytande inom mindre, förmånliga båtklasser i vårt land. Han konstruerade och byggde med sällskapets stöd H-båten, entypsbåten som blev landets största kölbåtsklass. H-båten har också internationellt blivit mycket populär och har lockat många nykomlingar till seglingssporten. Till dags dato har det byggts omkring 5000 H-båtar av vilka 950 i Finland. Nya båtar byggs fortfarande.

Groop föregicks av många kända konstruktörer inom HSS. Emil Wegelius verkade vid skiftet av det förra århundradet. I början av seklet verkade konstruktör Einar Olofsson och litet senare Birger Slotte och C.O. Granfelt.

På 60-talet lanserade HSS Kadett-jollarna i Finland. Betydande jolleklasser på HSS var också Snipen, Lightningen och Finnjollen. På 1960-talet växte juniorverksamheten snabbt som en följd av optimistjollens introduktion. Den största juniorframgången på 1980-talet var Tom Rindells ISAF-väldsmästerskap i E-jolle klassen.

Under de senaste åren har sällskapet satsat mycket på junior- och ungdomsverksamheten samt på seglingsskola för vuxna. Satsningen har fört HSS tillbaka till kappseglingsbanorna. Resultaten har också varit medaljer och topprestationer i internationella klasser.

Info och kontaktuppgifter

Kontatkuppgifter

Helsingfors Segelsällskap r.f.
Skifferholmen, 00140 Helsingfors

Färjan: Havsstranden 6, 050 576 0565

hss@hss-segel.fi
Kansli: 09 633 637

Formulär

Jäsenhakemus – liity jäseneksi HSS:n iloiseen joukkoon

Satamapaikkahakemus – hae venepaikkaa Liuskasaaresta

Venerekisteri-ilmoitus –  HSS:n venepaikka ja lipun käyttäminen edellyttää veneen rekisteröimistä

Talvisäilytys Liuskasaaressa 2017–2018 – Hae säilytyspaikkaa veneellesi Liuskasaaressa

Service och priser

Medlemsavgifter

0-19 år junior 59 €
20-25 år ung 97 €
26-64 år års 214 €
65+ senior 97 €
studerande 97 €
andra familjemedlem, juniorförälder 97 €

Seglingscenter till 1.4. 500 € / efter 1.4. 550 €

Ny medlem betalar inskrivningsavgift motsvarande medlemsavgften  (gäller ej juniorer, juniorföräldrar eller seglingscenter medlemmar)

Investeringsavgift för familjens första medlem över 29 år 65 €
Frivillig för ständiga medlemmar utan båt

Kansliavgift för ständiga medlemmar (frivillig) 49 €

Hamnavgifter

Kajplats, båtens bredd

under 2,35 m 348 €
2,35 – 2,84 m 445 €
2,85 – 3,34 m 557 €
3,35 – 3,84 m 664 €
3,85 m och över 776 €

A- och Callus kaj under 3,85 m 895 €
A- och Callus kaj 3,85 och över 954 €
C 16, C 24 1928 €
F 3 1928 €
C 23 1928 €

Obesiktigad båt betalar dubbel båtavgift

Jollar på slipen

Juniormedlem 40 €
Övriga medlemmar 80€

Utsocknesavgift 0€ 2017
Av utsockensbor uppbärs därtill för hamnplats samma tilläggsavgift som Helsingfors stad debiterar sällskapet

Båtavgift

Kölbåt och motorbåt 70 €
Lättbåt 0 €
Interimsvimpel 50 €

Gästavgifter i hamnen

Icke medlemmar per dygn 35 €
Icke medlemmar per vecka 175 € + 20 €/tillkommande dygn, samma gäller även medlemmar från och med 15.6.2018
Medlem: 2 dygn gratis högst 2 gånger per säsong

Användning av mastkran

medlemmar gratis
utomstående 30 €

Vinterhyra

Slipen per m² 17 €
Västra skjulet per m² 49 €
Reservation för rektangulär form 10%
Mastförvaring utan båt/vinter 90 €
Förvaring av bock/sommar 56 €

Sjösättning/upptagning

< 3,0 t 158 €
3,01 – 4,5 t 158 €
4,51 -10,0 t 189 €
Under säsongen per gång 65 €
Kappseglande båtar 5 gånger gratis

Flyttning av båt i hamnen och slip per arbetstimme/person 70 €

Trafikkort

Medlemskortet ger rätt till gratis överfart
Icke-medlem säsongkort 84 €
Icke-medlem 10 resors kort 47 €
Icke medlem tur-retur vuxna 6 €
Icke-medlem tur-retur barn under 16 gratis

Hamnbevakning

Om förhinder anmäls i tid uppbärs 210 €
För oanmäld frånvaro uppbärs 368 €

Bastuavgift

Grundavgift per timme: Medlem 10€ / Icke Medlem 20€