Vi erbjuder ett gott sällskap

HSS är ett segelsällskap, vars verksamhetsidé är att befrämja ett aktivt hobby på sjön som varar livet ut.

Intresset kan väckas i tidig barndom under familjens långfärder, fortsätta via skolningsprogrammet för juniorer till kapp- eller fritidssegling, vidare till romantisk segling på tu man hand, familjesegling och seniorsegling. Våra seniorer ”Gråtrutarna” har samlat historier från seglatser till världens ände som yngre seglare lyssnar på med andakt. Du kan påbörja en spännande seglingskarriär i vilket livsskede som helst, direkt då havet kallar. Kom med i vår verksamhet!


Färjan

08.00 – 11.00
Fastlandet: 00 / 30
Holmen: 25 / 55

12.00 – 23.00 ***
Fastlandet: 00 / 20 / 40
Holmen: 15 / 35 / 55

Färjan till holmen går varje dag.
*** Tills restaurangerna stänger, senast 00.55.
Pris 6 eur. (vuxen > 16 år)

Restauranger & Kiosker

Restaurang HSS Paviljong

ma-to 12 – 22.00, pe-su 12 – 24
***

Skiffer
ma-to 12 – 22.00, pe-su 12 – 01 or so
***

Seapoint, Bensinstation
ma-pe 09 – 21, la-su 09 – 20

Gästhamn

Proin interdum maecenas massa
turpis sagittis in, interdum

non lobortis vitae massa.
Quisque purus lectus


Gråtrutsträff 20.2.

Gråtrutarna besöker igen hedersgråtruten Tommi Tikanojas fina marina hemmuseum. Vi var så nöjda senast, för två år sedan, att vi bad om att bli bjudna på nytt. Den här gången berättar Tommi om objekt i samlingen som han värderar högt. Samlingarna som helhet finns ju förstås också att bese. Vi träffas hos Tommi tisdagen den 20 februari kl 18. Efter museibesöket har vi en sits på traditionskrogen Sea Horse. där det vankas gråtrutsföda som ex. stekt strömming. Anmälningar till rolf.kokkola@netti.fi eller mob. 040 5284 297 senast söndagen den 18.2. Inbjudan gäller som vanligt gråtrutar avec. Seniorkommittén Bild från förra besöket. •••

Stelander ny kommodor

Det fortsatta höstmötet lördagen 16.12. valde Mikael Stelander till ny kommodor. Stelander besegrade motkandidaten Erkki Heinonen. Valet föregicks av en för HSS unik debatt och utfrågning med kandidaterna.

Stelander betonade i högre grad alla medlemmars och verksamhetsformers likvärdighet medan Heinonen kraftigt framhöll kappseglingen och speciellt juniorverksamhetens betydelse som bas för verksamheten. Bägge kandidaterna uppträdde förtjänstfullt både på svenska och finska.Kommodor Stelanders presentation hittas här

Till vicekommodorer valdes Martin Still och Pekka Raatikainen.

Salla Itäaho valdes till årets HSS:are

Höstmötet utsåg Lauri Tarkkonen och Dick Rindell till hedersmedlemmar och Salla Itäaho till årets HSS:are. Salla Itäaho har utvecklat förtjänstfullt sällskapets kappseglingsverksamhet.

Styrelsen krymper

Mötet beslöt på basen av en lång diskussion att stadgarnas 10. § ändras igen så att man återgår till den hävdvunna kutymen med nio personer., kommodor, två vicekommodorer och sex ledamöter. Stadgeändringen behandlas för andra gången på följande medlemsmöte.

Verksamhetsplanen och budgeten

Mötet godkände verksamhetsplanen och ”grund”-varianten av budgetförslaget.  Styrelsen presenterar möjligen för vårmötet en noggrannare budget efter att ha förberett bl.a. organisationsfrågor. Mötet bemyndigade styrelsen att uppta ett lån på 200.000 euro för anskaffning och reparation av bryggor samt klubbhusets tak. 

Mötesdeltagarna önskade i fortsättningen bättre transparens i hela budgeten. Detta kommer att utvecklas tillsammans med den nya verksamhetsgranskaren Christer Hagman.

•••

HSS firade sina 125 år och Finlands 100-års självständighetsjubileum 5.12.2017

Festen på Skifferhpolmen inleddes med kanonsalut och flagghissning kl 18. Därefter avtäcktes en Pro Patriatavla över nio stupade hss-are i entréhallen. Kommodor Tapio Lehtinen höll avtäckningstalet, kommendörerna i marinen John von Weissenberg och Erkki Heinonen stod hedersvakt, kadett Jaakko Tikanoja drog av täckelsen medan vår framgångsrika unga seglare Alexander Grönblom läste upp namnen på minnestavlan och kort belyste vilka roller de haft inom HSS. Efter en tyst minut för de stupade framförde orkestern BrassQ Finlandiahymnen. •••

Gråtrutsjulfest och Dick Rindell hedersmedlem

Glada gråtrutar firade julfest och årsmöte lördagen den 25 november. Magnus Rosengård ledde snapsvisorna och de 23 trutarna med avec lät sig väl smaka av gott fiskbord. Middagen toppades sedan av ett juligt korvsortiment från Helsingfors Korvfabrik. Sällskapets vicekommodor Jon Granström skänkte den läckra korven och också drycker, så trutarna tackar så mycket. Mums! Julgubben assisterad att Titta Tuohinen lottade ut julklappar bland, dem ett ex av Ulla Finniläs fina snapsvisebok och en tavla med en teckning av Lasse Näsman. •••

Seglare ohoj 5.12.2017

Så här lät rubriken i tidningsannonserna där man sammankallade helsingforsseglare till grundande möte av ett nytt segelsällskap för de seglare som inte var medlemmar i den dåtida enda helsingforsklubben NJK. Den 10.9.1892 sammanträdde dryga 30 seglare  som beslöt att grunda ett nytt sällskap och inrättade en kommitté för att förbereda det nya sällskapets stadgar. Kommittén fungerade i rask takt, det konstituerande mötet hölls 27.1.1893 och i början av seglingssäsongen var stadgarna och flaggan godkända av både generalguvernören och Sjöministeriet i St.Petersburg. HSS firar sin 125-åriga historik vid två festligheter. Det första jubileet går av stapeln på självständighetsafton 5.12. då vi även sammanträder för att fira Finlands 100-åriga självständighet. Sommarfesten går av stapeln i augusti 2018 i samband med Champagne Regattan. •••

Kalender