HSS:n junioritoiminta

HSS:n junioritoiminnassa sitoudumme noudattamaan seuraavia yhdessä sovittuja pelisääntöjä:

Yleiset periaatteet

 • Purjehtijan tulee toimia sovittujen sääntöjen mukaisesti.

 • Sääntöjen toistuvasta rikkomisesta raportoidaan vanhemmille ja junioripäällikölle.

 • Sääntöjä toistuvasti rikkova purjehtija voidaan poistaa ryhmästä määräajaksi tai pysyvästi.

Harjoitukset

 • Seuran järjestämä purjehdus tapahtuu pääsääntöisesti harjoitusryhmissä.

 • Purjehtija kutsutaan harjoitusryhmään purjehtijan iän, harjoitusmotivaation ja osaamistason perusteella.

 • Ryhmävalinta tehdään seuran valmennusorganisaation toimesta, minkä jälkeen ryhmäsiirroista sovitaan purjehtijan ja vanhempien kanssa.

 • Valmentaja on vastuussa harjoituksen kulusta.

 • Oman ryhmän harjoituksiin osallistutaan säännöllisesti. Perustelluista poissaoloista sovitaan valmentajan kanssa etukäteen.

 • Harjoituksiin tullaan ajoissa ja lähdetään sovittuun aikaan.

 • Harjoituksiin ilmoittaudutaan aina etukäteen Nimenhuudon kautta.

Turvallisuus

 • Turvallisuus on harjoitusten tärkein vaatimus.

 • Toimintaan osallistuva purjehtija ei pelkää vettä ja uskaltaa kastaa pään veden alle.

 • Pelastusliivit tulee olla puettuna aina sekä vesillä että laiturilla.

 • Vesille lähdetään vasta valmentajan tai ohjaajan annettua siihen luvan.

 • Harjoitusalueelle purjehditaan yhdessä. Vesillä seurataan tarkasti valmentajan ja ohjaajan ohjeita.

Jolla ja varusteet

 • Alkeisryhmissä käytetään seuran kalustoa – kohtele sitä kuin omaasi valmentajien ohjeiden mukaan.

 • Jokainen lapsi on vastuussa käyttämistään varusteista ja niiden kunnosta.

 • Purjehtijan tehtäviin kuuluu jollien laittaminen purjehduskuntoon ja purkaminen ohjaajan opastuksella.

 • Vanhemmat voivat avustaa kokemattomia purjehtijoita jollien kanssa valmentajan antamissa puitteissa. Apua tarjotaan tällöin aina ensisijaisesti koko tiimille, ei omalle lapselle.

 • Purjehdusilo Olemme yhdessä vastuussa siitä että kaikilla on kivaa! Omalla käytöksellä voi vaikuttaa koko ryhmän henkeen ja treenien onnistumiseen.

Seuran toiminnan puitteissa minä purjehtija:

 • Tottelen valmentajia, ohjaajia ja vastuuhenkilöitä.

 • Olen ystävällinen niin muille purjehtijoille kuin valmentajille ja aikuisille. En kiusaa tai syrji ketään. Jos näen jotakuta kiusattavan, puutun asiaan ja kerron aikuisille.

 • En kiroile.

 • En käytä fyysistä väkivaltaa, edes leikilläni.

 • Olen kannustava toisia purjehtijoita kohtaan.

 • Purjehdin rehdisti.

 • Edustan seuraamme positiivisesti.

Seuran järjestämissä tapahtumissa me vanhemmat ja valmentajat:

 • Noudatamme seurassa sovittuja sääntöjä ja ohjeita.

 • Me vanhemmat osallistumme harjoituksiin vain ennalta sovitusti ja toimimme valmentajien ohjeiden mukaisesti. Emme huutele tai muuten sekaannu valmennukseen ulkopuolelta.

 • Olemme yhdessä vastuussa kaikista lapsista, kannustamme ja autamme tasapuolisesti. Vaadimme sääntöjen noudattamista kaikilta lapsilta, ja teemme sen rakentavasti.

 • Osallistumme ja otamme vastuuta kykymme mukaan. Junioripurjehdus on perhetoimintaa ja perustuu vapaaehtoistyöhön, arvostamme kaikkien panosta ja osoitamme sen.

 • Ristiriitatilanteissa, niin lasten kuin vanhempien välisissä, otamme avoimesti yhteyttä valmentajiin tai junioripäällikköön.

 • Edustamme seuraa positiivisesti. Emme ylitä kohtuullista alkoholinkäyttöä seuran tapahtumien yhteydessä.

 • Myös me olemme jokainen omalta osaltamme vastuussa siitä että kaikilla on kivaa, niin lapsilla, vanhemmilla kuin valmentajilla.